w_sls_profiles_maint w_rhpe co to jest
W_Sls_Profiles_Maint; W_Rhpe_Www_Start; W_Rhpe_Skillsprofile; W_Para; W_Frm_Cust_Plant; W_Frm_Cust.
Znaczenie w_sls_profiles_maint w_rhpe definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na W

Transakcja SAP to specjalny rodzaj zadania lub operacji, która jest wykonywana w środowisko SAP. Transakcje mogą być używane do wykonywania różnych czynności, takich jak wprowadzanie danych, wyświetlanie informacji, tworzenie raportów czy zarządzanie procesami biznesowymi, a nawet prosta edycja obiektu. Każda transakcja w SAP jest oznaczona unikalnym kodem, np. VA01 lub MM03, który służy do jej identyfikacji i uruchamiania w ERP SAP.


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP