we81 /abap co to jest
n Transakcja WE81 w SE38. Wywołanie WE81 \o w SAPie.
Znaczenie we81 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP WE81

Wywołanie transakcji, użycie: \nWE81
po angielsku: Logical message types
po niemiecku: Logische Nachrichtentypen
po francusku: Types de messages logiques
po holendersku: Typen logische berichten

Pozostałe transankcje SAP'a na W.