t_ve t_vd t_vc t_vb t co to jest
T_Ve; T_Vd; T_Vc; T_Vb; T_Rsdoku03; T_Ld; T_Lc; T_Lb; T_La; T_I2; T_I1; T_B2; T_80; T_76; T_75; T.
Znaczenie t_ve t_vd t_vc t_vb t definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na T


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP