Co to jest konto pocztowe?

pocztowego, pocztowe adres w są e-mail ma Każde którym przechowywane swój konto Fragment serwera użytkownika. niepowtarzalny e-maile

Definicja

Pocztowe konto

Fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika. Każde konto pocztowe ma swój niepowtarzalny adres e-mail

Pozostałe określenia komputerowe na literę K

Jak użyć programu konto pocztowe? Wykorzystanie w komputerze.