Co to jest konto pocztowe?

przechowywane pocztowego, w e-maile konto pocztowe niepowtarzalny ma Każde są e-mail serwera użytkownika. którym adres swój Fragment

Definicja

Pocztowe konto

Fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika. Każde konto pocztowe ma swój niepowtarzalny adres e-mail

Pozostałe określenia komputerowe na literę K

Jak użyć programu konto pocztowe? Wykorzystanie w komputerze.