Co to jest konto pocztowe?

pocztowe serwera e-maile e-mail Fragment przechowywane w którym są pocztowego, niepowtarzalny swój użytkownika. konto ma Każde adres

Definicja

Pocztowe konto

Fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika. Każde konto pocztowe ma swój niepowtarzalny adres e-mail

Pozostałe określenia komputerowe na literę K

Jak użyć programu konto pocztowe? Wykorzystanie w komputerze.