Co to jest konto pocztowe?

serwera konto są przechowywane e-mail niepowtarzalny adres użytkownika. ma pocztowe swój pocztowego, którym Fragment w Każde e-maile

Definicja

Pocztowe konto

Fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika. Każde konto pocztowe ma swój niepowtarzalny adres e-mail

Pozostałe określenia komputerowe na literę K

Jak użyć programu konto pocztowe? Wykorzystanie w komputerze.