Co to jest konto pocztowe?

adres którym Fragment Każde niepowtarzalny pocztowego, użytkownika. ma konto pocztowe e-maile serwera e-mail przechowywane są w swój

Definicja

Pocztowe konto

Fragment serwera pocztowego, w którym przechowywane są e-maile użytkownika. Każde konto pocztowe ma swój niepowtarzalny adres e-mail

Pozostałe określenia komputerowe na literę K

Jak użyć programu konto pocztowe? Wykorzystanie w komputerze.