komenda envsubst użycie co to jest
Jak użyć ENVSUBST? Definicja w konsoli script. When used with no options, copies stdin to stdout.
Znaczenie komenda envsubst użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć envsubst

Uruchomienie, wykonanie: envsubst [options] [shell-format]

Jak działa, co robi: Substitutes environment variables in a shell string or script. When used with no options, copies stdin to stdout, replacing any environment variable string, such as $VARIABLE or ${VARIABLE}, with the appropriate environment variable value. So, "My editor is $EDITOR" would be converted to "My editor is /usr/bin/emacs." Specifying a shell format limits the substitutions to those variables referenced in the shell format

Dostępne opcje, wywołanie: -h,--help

Print help message and then exit.

-V,--version

Print version information and then exit.

-v,--variables

Display the variables referenced in the shell format, and then exit.

Użycie ENVSUBST zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .