robi init_ multi_ curl co to jest
Jak użyć w PHP Returns a new cURL multi handle błędy. Zastosowanie resource curl_multi_init ( void.
Znaczenie robi init_ multi_ curl definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji curl_multi_init()

Nazwa funkcji: curl_multi_init()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns a new cURL multi handle
Zastosowanie w programowaniu: resource curl_multi_init ( void )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik C .