hierarchy category co to jest
ABAP definicja hierarchy category (FS-BA-SD). Co znaczy Represents the relationship between primary.
Znaczenie hierarchy category definicja.

Czy przydatne?

Definicja hierarchy category (FS-BA-SD)

Co znaczy:

Represents the relationship between primary and secondary product.

Słownik i definicje SAPa na H.