taxonomy based query co to jest
ABAP definicja query-based taxonomy. Co znaczy Taxonomy for which the content of categories is.
Znaczenie taxonomy based query definicja.

Czy przydatne?

Definicja query-based taxonomy

Co znaczy:

Taxonomy for which the content of categories is determined using search requests.

Słownik i definicje SAPa na Q.