service poll quick co to jest
ABAP definicja quick poll service. Co znaczy A global service for creating and managing campaigns.
Znaczenie service poll quick definicja.

Czy przydatne?

Definicja quick poll service

Co znaczy:

A global service for creating and managing campaigns, polls, and responses.

Słownik i definicje SAPa na Q.