pc00_m02_upkuc0 /abap co to jest
n Transakcja PC00_M02_UPKUC0 w SE38. Wywołanie PC00_M02_UPKUC0 \o w SAPie.
Znaczenie pc00_m02_upkuc0 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP PC00_M02_UPKUC0

Wywołanie transakcji, użycie: \nPC00_M02_UPKUC0
po angielsku: Master Data ; Account Conversion
po niemiecku: Umsetzung der Stammdaten und Konten
po francusku: Conversion données de base et cptes
po holendersku: Conversie van stamgeg. en rekeningen

Pozostałe transankcje SAP'a na P.