wirus wirus pocztowy windows co to jest
Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan.
Znaczenie wirus wirus pocztowy windows definicja.

Słownik i definicje komputerowe na W

 • Definicja Kompresji Współczynnik Komputer Zobacz stopień kompresji co to jest.
 • Definicja State Wait Komputer Czas, gdzie procesor albo magistrala danych nie przetwarza (nie przesyła) jakichkolwiek danych. Powodem wait state definicja.
 • Definicja Me Windows Komputer Zobacz Windows Millennium co znaczy.
 • Definicja Network Area Wide Komputer Zobacz WAN słownik.
 • Definicja Web Komputer Zobacz internet znaczenie.
 • Definicja Wektorowy Komputer Zobacz grafika wektorowa czym jest.
 • Definicja Workgroups For Windows Komputer Zobacz Windows 3.11 co to jest.
 • Definicja Widmo Komputer Zobacz spektrum definicja.
 • Definicja Wav Komputer Zobacz Wave co znaczy.
 • Definicja X 3 Windows Komputer Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 3.1 i Windows 3.11 słownik.
 • Definicja Demonstracyjna Wersja Komputer Zobacz demo znaczenie.
 • Definicja Wirtualny Komputer Nieistniejący w rzeczywistości, a tylko jako produkt wyobraźni albo komputerowa symulacja czym jest.
 • Definicja Wmp Komputer Zobacz Windows Media Player co to jest.
 • Definicja Plików Wymiana Komputer Zobacz peer-to-peer definicja.
 • Definicja Skryptowy Wirus Komputer programowania, najczęściej w JavaScript albo VBScript. Tego typu wirusy regularnie rozsyłane są jako załączniki do listów elektronicznych co znaczy.
 • Definicja Wma Komputer kompresji dźwięku porównywalny z MP3, jeśli chodzi o stopień kompresji i jakość dźwięku. Pliki WMA mają rozszerzenie .wma Z angielskiego słownik.
 • Definicja Wizard Komputer Zobacz kreator znaczenie.
 • Definicja Witryna Komputer do zbioru stron WWW tworzących spójną całość; regularnie stosuje się także definicja serwis internetowy czym jest.
 • Definicja Wklejanie Komputer wcześniej skopiowanej albo wyciętej - czyli na przykład tekstu, obrazu graficznego czy także plików bądź folderów - w schowku albo w innym co to jest.
 • Definicja Procesor Na Wiatraczek Komputer procesor, dzięki czemu obniża jego temperaturę. Wiatraczki są prawie zawsze montowane wraz z radiatorami. Nowe procesory do stabilnej pracy definicja.
 • Definicja Wilamette Komputer Nazwa kodowa starszej wersji procesora Pentium 4 wykorzystującej złącze Socket 478 co znaczy.
 • Definicja Scsi Wide Komputer SCSI, która używa 68-pinowego kabla transmisyjnego, co pozwala osiągnąć podwójnie większą prędkość transferu danych niż standardowy SCSI. Z słownik.
 • Definicja Wideo Komputer technik rejestracji obrazu na nośnikach magnetycznych albo nośnikach optycznych. z łaciny: film - widzę znaczenie.
 • Definicja W3 Komputer Zobacz WWW czym jest.
 • Definicja W3C Komputer w internecie. Jej najważniejszym zadaniem jest tworzenie, akceptowanie i rozwój standardów związanych z WWW, raczej HTTP i HTML. Z co to jest.
 • Definicja Werteks Komputer składają się wszystkie renderowane obiekty w grafice trójwymiarowej. Z matematycznego punktu widzenia każdy przedmiot można opisać, podając definicja.
 • Definicja Instalacyjna Wersja Komputer stanie nienadającym się do bezpośredniego użytku, a jedynie do instalacji na dysku twardym komputera, po której to instalacji dopiero można co znaczy.
 • Definicja Programu Wersja Komputer Zobacz wersja słownik.
 • Definicja Wave Komputer te mogą być zarówno monofoniczne, jak i stereofoniczne. W zależności od założonej jakości (częstotliwość próbkowania, rozdzielczość sygnału znaczenie.
 • Definicja Warstwa Komputer nałożone na inne obrazy. Można nimi manipulować, zmieniać ich rozmiar, rozciągać i tak dalej Najważniejsze to jest, iż tło (a więc obraz czym jest.
 • Definicja Windows Internet Naming Service Komputer Zobacz WINS co to jest.
 • Definicja Wątek Komputer która może zostać spowodowana niezależnie od innych części. Należące do tego samego procesu wątki dzielą wspólny adres pamięci. Por definicja.
 • Definicja Video S Wejście Komputer Zobacz S-film co znaczy.
 • Definicja Dosowa Wersja Komputer pracy w systemie operacyjnym MS-DOS. Zazwyczaj aplikacje takie można również uruchomić w Windows, korzystając z trybu MS-DOS. Wersje dosowe słownik.
 • Definicja V A Wejścia Komputer w sprzęcie hi-fi. Zależnie od typu urządzenia i modelu zbiór ten może składać się z innego kompletu gniazd znaczenie.
 • Definicja Table Wave Komputer do pamięci komputera albo zapisanych na stałe w pamięci ROM karty muzycznej. Pliki wave table zawierają krótkie nagrania brzmień czym jest.
 • Definicja Winamp Komputer plików MP3 rozprowadzany na licencji freeware poprzez firmę Nullsoft. Winamp może odtwarzać również sporo innych plików multimedialnych co to jest.
 • Definicja Wielokąt Komputer Powierzchnie wszystkich obiektów składają się z wielu małych wielokątów (najczęściej to są trójkąty). Im bardziej skomplikowany kształt i definicja.
 • Definicja Płyta Wielosesyjna Komputer Zobacz MultiSession co znaczy.
 • Definicja Polimorficzny Wirus Komputer jego kopie wyglądają inaczej niż pierwowzór. Utrudnia to jego wykrycie, gdyż program antywirusowy szuka zazwyczaj konkretnego fragmentu słownik.
 • Definicja Komputer Wieloprocesorowy Komputer zamontowany jest więcej niż jeden procesor. Komputery wieloprocesorowe wymagają szczególnych płyt głównych, na których znajduje się znaczenie.
 • Definicja Wielozadaniowość Komputer która pozwala uruchomić i wykorzystywać więcej niż jedną aplikację w tym samym czasie. Można więc równocześnie na przykład kopiować pliki czym jest.
 • Definicja Klawisz Windows Komputer działaniu znajdujące się tylko w nowych modelach klawiatur (tak zwany klawiatury do Windows). Umieszczone są między klawiszami Ctrl i Alt z co to jest.
 • Definicja 9X Windows Komputer Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 95, Windows 95 OSR, Windows 98, Windows 98 SE i Windows Millennium definicja.
 • Definicja Windows 95 OSR 1 Komputer przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 2.0 i zbiór poprawek co znaczy.
 • Definicja Whistler Windows Komputer Nazwa kodowa Windows XP słownik.
 • Definicja 11 3 Windows Komputer przystosowana do pracy w sieci komputerowej. Zwana także Windows for Workgroups - Windows dla grup roboczych znaczenie.
 • Definicja 98 Windows Komputer operacyjny, następca rodziny Windows 95. Sprzedaż Windows 98 rozpoczęła się w 1998 r. - stąd także nazwa (następnym numerem tej wersji czym jest.
 • Definicja Se 98 Windows Komputer Windows 98, wersja mechanizmu operacyjnego przedsiębiorstwa Microsoft. Zawiera między innymi DirectX 6.1, powiększoną i poprawioną bazę co to jest.
 • Definicja Wortal Komputer Zobacz serwis tematyczny definicja.
 • Definicja Workstation Komputer Zobacz stacja robocza co znaczy.
 • Definicja Wins Komputer jego adresem IP zaimplementowana w serwerach Windows NT/2000. Dzięki WINS użytkownicy sieci nie muszą pamiętać adresów IP innych komputerów słownik.
 • Definicja Żeńska Wtyczka Komputer Rodzaj wtyczki z otworami na bolce, na przykład wtyczka, która znajduje się na kablu myszki. Wtyczka żeńska pasuje do gniazda męskiego znaczenie.
 • Definicja Plikowy Wirus Komputer najczęściej pliku wykonywalnego o rozszerzeniu .exe albo .com W chwili uruchomienia takiego zakażonego pliku wirus jest ładowany do czym jest.
 • Definicja Word Komputer Edytor tekstu przedsiębiorstwa Microsoft popularny osobno albo jako część pakietu biurowego Microsoft Office co to jest.
 • Definicja World Wide Web Consortium Komputer Zobacz W3C definicja.
 • Definicja Męska Wtyczka Komputer przykład wtyczka na kablu równoległym. Wtyczka męska pasuje do gniazda żeńskiego o takiej samej liczbie pinów co znaczy.
 • Definicja Web Wide World Komputer Zobacz WWW słownik.
 • Definicja Domena Wirtualna Komputer Zobacz domena wirtualna znaczenie.
 • Definicja Wolumen Komputer Wolumen może zarówno dzielić dysk na mniejsze części (podobnie jak partycja), jak także scalać ze sobą kilka dysków, tworząc w ten sposób czym jest.
 • Definicja Programowa Wtyczka Komputer Zobacz plug-in co to jest.
 • Definicja Sterownik Wirtualny Komputer kierowanie stanem jednego z podstawowych urządzeń komputera, takich jak kontroler dysku twardego, klawiatura, szeregowe i równoległe porty definicja.
 • Definicja Wsh Komputer Z angielskiego: Windows Scripting Host. Zobacz Host skryptów Windows co znaczy.
 • Definicja Wml Komputer przystosowana do specyfiki niewielkich urządzeń przenośnych korzystających z WAP-u. Z angielskiego: Wireless Markup Language słownik.
 • Definicja Wypalarka Komputer Zobacz nagrywarka płyt znaczenie.
 • Definicja Tekstu Wyrównanie Komputer marginesów strony. Możliwe wyrównania tekstu to: wyrównanie do lewego albo prawego marginesu, wycentrowanie (wyśrodkowanie) i wyjustowanie czym jest.
 • Definicja Tonowe Wybieranie Komputer telefonicznych, gdzie poszczególnym cyfrom odpowiadają dwa sygnały o ściśle określonych częstotliwościach (na przykład wciśnięcie na co to jest.
 • Definicja Szumów Wyciszanie Komputer Zobacz zredukowanie szumów definicja.
 • Definicja Wycinanie Komputer informacji (całego pliku czy na przykład bloku tekstu) do schowka, celem przyszłego wklejenia jej w inne miejsce (po wklejeniu oryginał co znaczy.
 • Definicja Sprzętowe Wymagania Komputer albo mechanizmu operacyjnego parametry komputera. Wymogi sprzętowe definiują: liczba pamięci RAM, częstotliwość taktowania i schemat słownik.
 • Definicja Wylogowanie Komputer serwera albo komputera. Wylogowanie jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej zalogował się. Czynności wylogowania można dokonać przez znaczenie.
 • Definicja Telewizyjne Wyjście Komputer umożliwiające przyłączenie telewizora do komputera i wyświetlanie na nim obrazu jak na monitorze. Spotykane są trzy typy wyjścia czym jest.
 • Definicja Rzeczywistość Wirtualna Komputer Zobacz rzeczywistość wirtualna co to jest.
 • Definicja Wywłaszczanie Komputer Zobacz wielozadaniowość z wywłaszczaniem, wielozadaniowość bez wywłaszczania definicja.
 • Definicja Liniowe Wejście Komputer Zobacz line in co znaczy.
 • Definicja Wielowątkowość Komputer polegająca na umożliwieniu użytkownikowi jednoczesnego uruchamiania wielu części jednego programu (wątek def. 1 słownik.
 • Definicja Współdzielenie Komputer Korzystanie poprzez dwóch albo więcej użytkowników z tego samego zasobu (urządzenia, katalogu czy pliku). Por. udostępnianie znaczenie.
 • Definicja Format Metafile Windows Komputer Zobacz WMF czym jest.
 • Definicja Webmail Komputer przez przeglądarkę stron WWW, a nie program pocztowy. Na stronie WWW z webmailem widoczne są foldery z listami, przyciski uruchamiające co to jest.
 • Definicja Bootsektora Wirus Komputer bootsektorze na dysku twardym. Najczęściej uniemożliwia on uruchomienie mechanizmu operacyjnego korzystającego przy starcie właśnie z definicja.
 • Definicja Węzeł Komputer komunikować się z innymi znajdującymi się w niej urządzeniami. Węzłem może być komputer lub drukarka sieciowa co znaczy.
 • Definicja Webtv Komputer telewizora pozwala przeglądać strony WWW, odbierać pocztę elektroniczną i używać z innych internetowych usług (do wysyłania danych służący słownik.
 • Definicja 2000 Windows Komputer przedsiębiorstwa Microsoft. Jest on kontynuacją Windows NT (jego nazwa kodowa to Windows NT 5.0). Windows 2000, inaczej niż Windows NT 4.0 znaczenie.
 • Definicja Wideotelefon Komputer rozmowę telefoniczną i oglądać w jej trakcie obraz pochodzący z kamery zainstalowanej w aparacie rozmówcy. Z usług wideotelefonów mogą czym jest.
 • Definicja Windows 95 OSR 2.5 Komputer przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. W stosunku do Windows 95 OSR 2 wzbogacono ją o Internet Explorer 4.0 i pakiet co to jest.
 • Definicja Windows 95 OSR 2 Komputer sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 3.0, zbiór poprawek Service Pack definicja.
 • Definicja Wmf Komputer Windows, zawierający instrukcje dla mechanizmu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf co znaczy.
 • Definicja Danych Wymiana Komputer wygenerowanych dzięki jednego programu w innym. I tak, można na przykład wymieniać dane między wszystkimi składnikami (programami) pakietu słownik.
 • Definicja Wlan Komputer wiadomości przesyłane są dzięki fal radiowych, a nie kabli spotykanych w sieciach LAN. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym standardem znaczenie.
 • Definicja Webmaster Komputer odpowiedzialna za prawidłowe działanie serwera tak, by użytkownicy internetu mogli przeglądać jego zasoby, używając przeglądarek stron WWW czym jest.
 • Definicja 1 3 Windows Komputer pierwszy powszechnie służący GUI do pecetów. Jego producentem jest Microsoft. Windows 3.1 jest również systemem wielozadaniowym, lecz była co to jest.
 • Definicja Wap Komputer informacji z wykorzystaniem niewielkich urządzeń przenośnych, jak telefony komórkowe, pagery i PDA. WAP jest obsługiwany poprzez większość definicja.
 • Definicja Ce Windows Komputer operacyjny przeznaczony do niewielkich urządzeń elektronicznych, raczej palmtopów. Oferuje on bardzo podobny interfejs użytkownika jak co znaczy.
 • Definicja Www Komputer serwerach WWW. Sporo stron WWW połączonych jest w całość (tak zwany pajęczynę stron) dzięki odsyłaczy (linków) - wystarczy kliknąć na słownik.
 • Definicja Poleceń Wiersz Komputer komendy sterujące systemem operacyjnym o tekstowym interfejsie użytkownika, takim jak na przykład MS-DOS. Mogą być to polecenia kopiowania znaczenie.
 • Definicja Wersja Komputer program. Nowsze wersje programów mają zazwyczaj wyższe numery i tak na przykład Word 8.0 (inaczej określany jako Word 97) jest nowszy od czym jest.
 • Definicja Ciekłokrystaliczny Wyświetlacz Komputer monitora stosowany raczej w komputerach przenośnych i w monitorach ciekłokrystalicznych. Wyświetlacze LCD wykorzystują zjawisko blokowania co to jest.
 • Definicja Beta Wersja Komputer sprzedaży, jest testowany poprzez wielu opłacanych (a regularnie zwyczajnie zgłaszających się na ochotnika) użytkowników z zewnątrz. Taka definicja.
 • Definicja Wideokonferencja Komputer osób) znajdujących się w różnych miejscach. Do komunikacji wykorzystują one nie tylko dźwięk, lecz również obrazy przesyłane dzięki kamer co znaczy.
 • Definicja Xp Windows Komputer Microsoftu złączający linie mechanizmów przeznaczonych dla użytkowników biznesowych (Windows NT i Windows 2000) z linią mechanizmów słownik.
 • Definicja Wycinek Komputer utworzyć, korzystając z oprogramowania Microsoft Office albo edytora tekstu WordPad. Dokonuje się tego przez przeciągnięcie sposobem drag znaczenie.
 • Definicja Update Windows Komputer uaktualnianie jego mechanizmów operacyjnych. Po połączeniu się ze znajdującą się na niej stroną Aktualizacje produktów komputer użytkownika czym jest.
 • Definicja Wywłaszczaniem Z Wielozadaniowość Komputer trybie wielozadaniowości z wywłaszczaniem mechanizm decyduje, jak długo aplikacja korzysta z procesora i gdy ten czas upływa, przekazuje co to jest.
 • Definicja Wypalanie Komputer płyty CD-R, CD-RW bądź audio CD-R dzięki nagrywarki płyt. Termin ten wziął się z faktu, iż mechanizm nagrywania dzieje się pod wpływem definicja.
 • Definicja Maszyna Wirtualna Komputer operacyjnym, które zachowuje się jak osobny komputer. Gdy program działający w wirtualnej maszynie zawiesi się, nie powinno mieć to wpływu co znaczy.
 • Definicja Głosowe Wybieranie Komputer telefony stacjonarne) oferują sposobność nawiązania połączenia poprzez wypowiedzenie nazwy, która wcześniej została nagrana poprzez słownik.
 • Definicja Impulsowe Wybieranie Komputer stosowany powszechnie w starszych telefonach wyposażonych w tarczę numerową, a również we wczesnych wersjach telefonów z klawiaturą znaczenie.
 • Definicja Wysiwyg Komputer przykład w edytorach tekstu opierający na tym, że użytkownik widzi na ekranie dokładnie to, co później zostanie wydrukowane (albo czym jest.
 • Definicja Wywłaszczania Bez Wielozadaniowość Komputer trybie wielozadaniowości bez wywłaszczania aplikacja ma określony chwilę na wykonanie czynności. Jeśli w momencie pracy zawiesi się, to nie co to jest.
 • Definicja 2003 Windows Komputer operacyjny Microsoftu przeznaczony dla serwerów. Windows 2003 Server ukazał się na rynku w kwietniu 2003 r. w czterech wersjach - Standard definicja.
 • Definicja Wyszukiwarka Komputer przeszukiwanie stron WWW. W przeglądarce stron WWW użytkownik wpisuje odpowiedni adres internetowy wyszukiwarki (na przykład www.altavista co znaczy.
 • Definicja Ekranu Wygaszacz Komputer komputerowego monitora zmieniające się obrazki. Włącza się automatycznie, gdy komputer poprzez określony poprzez użytkownika czas pozostaje słownik.
 • Definicja Domyślna Wartość Komputer przyjętego ustawienia w programie, zanim zdefiniuje je użytkownik. Kiedy program otrzymuje instrukcje wykonania czynności, sprawdza znaczenie.
 • Definicja Player Media Windows Komputer firmę Microsoft będąca częścią mechanizmów operacyjnych z rodz. Windows i systematycznie uaktualniana. Umożliwia odtwarzanie i kierowanie czym jest.
 • Definicja Wan Komputer zlokalizowana na sporym obszarze geograficznym - państw czy kontynentów. WAN łączy ze sobą sieci LAN, wykorzystując w tym celu linie co to jest.
 • Definicja Windows Komputer mechanizmów operacyjnych wytwarzanych poprzez Microsoft od 1983 r. Wszystkie wersje Windows są wyposażone w GUI, są wielozadaniowe definicja.
 • Definicja Makr Wirus Komputer wirusa komputerowego przenoszonego w dokumentach tworzonych w programach biurowych przedsiębiorstwa Microsoft: Word (edytor tekstu), Excel co znaczy.
 • Definicja Millennium Windows Komputer operacyjny przedsiębiorstwa Microsoft wydany jesienią 2000 r. jako następca Windows 98. Wyposażony w drobne ulepszenia interfejsu słownik.
 • Definicja 95 Windows Komputer przedsiębiorstwa Microsoft, następca rodziny Windows 3.x. Jego sprzedaż rozpoczęto w 1995 r. - stąd także nazwa (następnym numerem dla tej znaczenie.
 • Definicja Nt Windows Komputer operacyjny przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, a również komputerów, których dane powinny być dobrze chronione. Pierwszy czym jest.
 • Definicja Fi Wi Komputer non-profit, zajmująca się certyfikowaniem urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach WLAN. Aktualnie Wi-Fi zrzesza ponad 200 co to jest.
 • Definicja Pocztowy Wirus Komputer pocztę elektroniczną. Aktualnie to są jedne z najpopularniejszych rodzajów wirusów, z racji na błyskawiczną sposobność powielenia się za definicja.
 • Definicja Wirus Komputer przedostaje się na dysk twardy komputera, doczepiony do swojego nosiciela (zarażonego programu, dokumentu) albo także przesyłany poprzez co znaczy.

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan, Windows Media Player, Wartość Domyślna, Wygaszacz Ekranu co to jest.

Słownik Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95 co to znaczy.