wirus wirus pocztowy windows co to jest
Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan.
Znaczenie wirus wirus pocztowy windows definicja.

Słownik i definicje komputerowe na W

 • Definicja współczynnik kompresji Co to znaczy Zobacz stopień kompresji
 • Definicja wait state Co to znaczy Czas, gdzie procesor albo magistrala danych nie przetwarza (nie przesyła) jakichkolwiek danych. Powodem wait state
 • Definicja Windows Me Co to znaczy Zobacz Windows Millennium
 • Definicja Wide Area Network Co to znaczy Zobacz WAN
 • Definicja Web Co to znaczy Zobacz internet
 • Definicja wektorowy Co to znaczy Zobacz grafika wektorowa
 • Definicja Windows for Workgroups Co to znaczy Zobacz Windows 3.11
 • Definicja widmo Co to znaczy Zobacz spektrum
 • Definicja WAV Co to znaczy Zobacz Wave
 • Definicja x\. Windows 3 Co to znaczy Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 3.1 i Windows 3.11
 • Definicja wersja demonstracyjna Co to znaczy Zobacz demo
 • Definicja wirtualny Co to znaczy Nieistniejący w rzeczywistości, a tylko jako produkt wyobraźni albo komputerowa symulacja
 • Definicja WMP Co to znaczy Zobacz Windows Media Player
 • Definicja wymiana plików Co to znaczy Zobacz peer-to-peer
 • Definicja wirus skryptowy Co to znaczy programowania, najczęściej w JavaScript albo VBScript. Tego typu wirusy regularnie rozsyłane są jako załączniki do listów elektronicznych
 • Definicja WMA Co to znaczy kompresji dźwięku porównywalny z MP3, jeśli chodzi o stopień kompresji i jakość dźwięku. Pliki WMA mają rozszerzenie .wma Z angielskiego
 • Definicja wizard Co to znaczy Zobacz kreator
 • Definicja witryna Co to znaczy do zbioru stron WWW tworzących spójną całość; regularnie stosuje się także definicja serwis internetowy
 • Definicja wklejanie Co to znaczy wcześniej skopiowanej albo wyciętej - czyli na przykład tekstu, obrazu graficznego czy także plików bądź folderów - w schowku albo w innym
 • Definicja wiatraczek na procesor Co to znaczy procesor, dzięki czemu obniża jego temperaturę. Wiatraczki są prawie zawsze montowane wraz z radiatorami. Nowe procesory do stabilnej pracy
 • Definicja Wilamette Co to znaczy Nazwa kodowa starszej wersji procesora Pentium 4 wykorzystującej złącze Socket 478
 • Definicja Wide SCSI Co to znaczy SCSI, która używa 68-pinowego kabla transmisyjnego, co pozwala osiągnąć podwójnie większą prędkość transferu danych niż standardowy SCSI. Z
 • Definicja wideo Co to znaczy technik rejestracji obrazu na nośnikach magnetycznych albo nośnikach optycznych. z łaciny: film - widzę
 • Definicja W3 Co to znaczy Zobacz WWW
 • Definicja W3C Co to znaczy w internecie. Jej najważniejszym zadaniem jest tworzenie, akceptowanie i rozwój standardów związanych z WWW, raczej HTTP i HTML. Z
 • Definicja werteks Co to znaczy składają się wszystkie renderowane obiekty w grafice trójwymiarowej. Z matematycznego punktu widzenia każdy przedmiot można opisać, podając
 • Definicja wersja instalacyjna Co to znaczy stanie nienadającym się do bezpośredniego użytku, a jedynie do instalacji na dysku twardym komputera, po której to instalacji dopiero można
 • Definicja wersja programu Co to znaczy Zobacz wersja
 • Definicja Wave Co to znaczy te mogą być zarówno monofoniczne, jak i stereofoniczne. W zależności od założonej jakości (częstotliwość próbkowania, rozdzielczość sygnału
 • Definicja warstwa Co to znaczy nałożone na inne obrazy. Można nimi manipulować, zmieniać ich rozmiar, rozciągać i tak dalej Najważniejsze to jest, iż tło (a więc obraz
 • Definicja Windows Internet Naming Service Co to znaczy Zobacz WINS
 • Definicja wątek Co to znaczy która może zostać spowodowana niezależnie od innych części. Należące do tego samego procesu wątki dzielą wspólny adres pamięci. Por
 • Definicja wejście S-Video Co to znaczy Zobacz S-film
 • Definicja wersja dosowa Co to znaczy pracy w systemie operacyjnym MS-DOS. Zazwyczaj aplikacje takie można również uruchomić w Windows, korzystając z trybu MS-DOS. Wersje dosowe
 • Definicja wejścia A/V Co to znaczy w sprzęcie hi-fi. Zależnie od typu urządzenia i modelu zbiór ten może składać się z innego kompletu gniazd
 • Definicja wave table Co to znaczy do pamięci komputera albo zapisanych na stałe w pamięci ROM karty muzycznej. Pliki wave table zawierają krótkie nagrania brzmień
 • Definicja Winamp Co to znaczy plików MP3 rozprowadzany na licencji freeware poprzez firmę Nullsoft. Winamp może odtwarzać również sporo innych plików multimedialnych
 • Definicja wielokąt Co to znaczy Powierzchnie wszystkich obiektów składają się z wielu małych wielokątów (najczęściej to są trójkąty). Im bardziej skomplikowany kształt i
 • Definicja wielosesyjna płyta Co to znaczy Zobacz MultiSession
 • Definicja wirus polimorficzny Co to znaczy jego kopie wyglądają inaczej niż pierwowzór. Utrudnia to jego wykrycie, gdyż program antywirusowy szuka zazwyczaj konkretnego fragmentu
 • Definicja wieloprocesorowy komputer Co to znaczy zamontowany jest więcej niż jeden procesor. Komputery wieloprocesorowe wymagają szczególnych płyt głównych, na których znajduje się
 • Definicja wielozadaniowość Co to znaczy która pozwala uruchomić i wykorzystywać więcej niż jedną aplikację w tym samym czasie. Można więc równocześnie na przykład kopiować pliki
 • Definicja Windows - klawisz Co to znaczy działaniu znajdujące się tylko w nowych modelach klawiatur (tak zwany klawiatury do Windows). Umieszczone są między klawiszami Ctrl i Alt z
 • Definicja Windows 9x Co to znaczy Zbiorcze ustalenie mechanizmów operacyjnych Windows 95, Windows 95 OSR, Windows 98, Windows 98 SE i Windows Millennium
 • Definicja Windows 95 OSR 1 Co to znaczy przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 2.0 i zbiór poprawek
 • Definicja Windows Whistler Co to znaczy Nazwa kodowa Windows XP
 • Definicja 11\. Windows 3 Co to znaczy przystosowana do pracy w sieci komputerowej. Zwana także Windows for Workgroups - Windows dla grup roboczych
 • Definicja Windows 98 Co to znaczy operacyjny, następca rodziny Windows 95. Sprzedaż Windows 98 rozpoczęła się w 1998 r. - stąd także nazwa (następnym numerem tej wersji
 • Definicja Windows 98 SE Co to znaczy Windows 98, wersja mechanizmu operacyjnego przedsiębiorstwa Microsoft. Zawiera między innymi DirectX 6.1, powiększoną i poprawioną bazę
 • Definicja wortal Co to znaczy Zobacz serwis tematyczny
 • Definicja workstation Co to znaczy Zobacz stacja robocza
 • Definicja WINS Co to znaczy jego adresem IP zaimplementowana w serwerach Windows NT/2000. Dzięki WINS użytkownicy sieci nie muszą pamiętać adresów IP innych komputerów
 • Definicja wtyczka żeńska Co to znaczy Rodzaj wtyczki z otworami na bolce, na przykład wtyczka, która znajduje się na kablu myszki. Wtyczka żeńska pasuje do gniazda męskiego
 • Definicja wirus plikowy Co to znaczy najczęściej pliku wykonywalnego o rozszerzeniu .exe albo .com W chwili uruchomienia takiego zakażonego pliku wirus jest ładowany do
 • Definicja Word Co to znaczy Edytor tekstu przedsiębiorstwa Microsoft popularny osobno albo jako część pakietu biurowego Microsoft Office
 • Definicja World Wide Web Consortium Co to znaczy Zobacz W3C
 • Definicja wtyczka męska Co to znaczy przykład wtyczka na kablu równoległym. Wtyczka męska pasuje do gniazda żeńskiego o takiej samej liczbie pinów
 • Definicja World Wide Web Co to znaczy Zobacz WWW
 • Definicja wirtualna domena Co to znaczy Zobacz domena wirtualna
 • Definicja wolumen Co to znaczy Wolumen może zarówno dzielić dysk na mniejsze części (podobnie jak partycja), jak także scalać ze sobą kilka dysków, tworząc w ten sposób
 • Definicja wtyczka programowa Co to znaczy Zobacz plug-in
 • Definicja wirtualny sterownik Co to znaczy kierowanie stanem jednego z podstawowych urządzeń komputera, takich jak kontroler dysku twardego, klawiatura, szeregowe i równoległe porty
 • Definicja WSH Co to znaczy Z angielskiego: Windows Scripting Host. Zobacz Host skryptów Windows
 • Definicja WML Co to znaczy przystosowana do specyfiki niewielkich urządzeń przenośnych korzystających z WAP-u. Z angielskiego: Wireless Markup Language
 • Definicja wypalarka Co to znaczy Zobacz nagrywarka płyt
 • Definicja wyrównanie tekstu Co to znaczy marginesów strony. Możliwe wyrównania tekstu to: wyrównanie do lewego albo prawego marginesu, wycentrowanie (wyśrodkowanie) i wyjustowanie
 • Definicja wybieranie tonowe Co to znaczy telefonicznych, gdzie poszczególnym cyfrom odpowiadają dwa sygnały o ściśle określonych częstotliwościach (na przykład wciśnięcie na
 • Definicja wyciszanie szumów Co to znaczy Zobacz zredukowanie szumów
 • Definicja wycinanie Co to znaczy informacji (całego pliku czy na przykład bloku tekstu) do schowka, celem przyszłego wklejenia jej w inne miejsce (po wklejeniu oryginał
 • Definicja wymagania sprzętowe Co to znaczy albo mechanizmu operacyjnego parametry komputera. Wymogi sprzętowe definiują: liczba pamięci RAM, częstotliwość taktowania i schemat
 • Definicja wylogowanie Co to znaczy serwera albo komputera. Wylogowanie jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej zalogował się. Czynności wylogowania można dokonać przez
 • Definicja wyjście telewizyjne Co to znaczy umożliwiające przyłączenie telewizora do komputera i wyświetlanie na nim obrazu jak na monitorze. Spotykane są trzy typy wyjścia
 • Definicja wirtualna rzeczywistość Co to znaczy Zobacz rzeczywistość wirtualna
 • Definicja wywłaszczanie Co to znaczy Zobacz wielozadaniowość z wywłaszczaniem, wielozadaniowość bez wywłaszczania
 • Definicja wejście liniowe Co to znaczy Zobacz line in
 • Definicja wielowątkowość Co to znaczy polegająca na umożliwieniu użytkownikowi jednoczesnego uruchamiania wielu części jednego programu (wątek def. 1
 • Definicja współdzielenie Co to znaczy Korzystanie poprzez dwóch albo więcej użytkowników z tego samego zasobu (urządzenia, katalogu czy pliku). Por. udostępnianie
 • Definicja Windows Metafile Format Co to znaczy Zobacz WMF
 • Definicja webmail Co to znaczy przez przeglądarkę stron WWW, a nie program pocztowy. Na stronie WWW z webmailem widoczne są foldery z listami, przyciski uruchamiające
 • Definicja wirus bootsektora Co to znaczy bootsektorze na dysku twardym. Najczęściej uniemożliwia on uruchomienie mechanizmu operacyjnego korzystającego przy starcie właśnie z
 • Definicja węzeł Co to znaczy komunikować się z innymi znajdującymi się w niej urządzeniami. Węzłem może być komputer lub drukarka sieciowa
 • Definicja WebTV Co to znaczy telewizora pozwala przeglądać strony WWW, odbierać pocztę elektroniczną i używać z innych internetowych usług (do wysyłania danych służący
 • Definicja Windows 2000 Co to znaczy przedsiębiorstwa Microsoft. Jest on kontynuacją Windows NT (jego nazwa kodowa to Windows NT 5.0). Windows 2000, inaczej niż Windows NT 4.0
 • Definicja wideotelefon Co to znaczy rozmowę telefoniczną i oglądać w jej trakcie obraz pochodzący z kamery zainstalowanej w aparacie rozmówcy. Z usług wideotelefonów mogą
 • Definicja 5\. Windows 95 OSR 2 Co to znaczy przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. W stosunku do Windows 95 OSR 2 wzbogacono ją o Internet Explorer 4.0 i pakiet
 • Definicja Windows 95 OSR 2 Co to znaczy sprzedaży wyłącznie z nowymi komputerami. Wyposażona jest w przeglądarkę stron WWW Internet Explorer 3.0, zbiór poprawek Service Pack
 • Definicja WMF Co to znaczy Windows, zawierający instrukcje dla mechanizmu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf
 • Definicja wymiana danych Co to znaczy wygenerowanych dzięki jednego programu w innym. I tak, można na przykład wymieniać dane między wszystkimi składnikami (programami) pakietu
 • Definicja WLAN Co to znaczy wiadomości przesyłane są dzięki fal radiowych, a nie kabli spotykanych w sieciach LAN. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym standardem
 • Definicja webmaster Co to znaczy odpowiedzialna za prawidłowe działanie serwera tak, by użytkownicy internetu mogli przeglądać jego zasoby, używając przeglądarek stron WWW
 • Definicja 1\. Windows 3 Co to znaczy pierwszy powszechnie służący GUI do pecetów. Jego producentem jest Microsoft. Windows 3.1 jest również systemem wielozadaniowym, lecz była
 • Definicja WAP Co to znaczy informacji z wykorzystaniem niewielkich urządzeń przenośnych, jak telefony komórkowe, pagery i PDA. WAP jest obsługiwany poprzez większość
 • Definicja Windows CE Co to znaczy operacyjny przeznaczony do niewielkich urządzeń elektronicznych, raczej palmtopów. Oferuje on bardzo podobny interfejs użytkownika jak
 • Definicja WWW Co to znaczy serwerach WWW. Sporo stron WWW połączonych jest w całość (tak zwany pajęczynę stron) dzięki odsyłaczy (linków) - wystarczy kliknąć na
 • Definicja wiersz poleceń Co to znaczy komendy sterujące systemem operacyjnym o tekstowym interfejsie użytkownika, takim jak na przykład MS-DOS. Mogą być to polecenia kopiowania
 • Definicja wersja Co to znaczy program. Nowsze wersje programów mają zazwyczaj wyższe numery i tak na przykład Word 8.0 (inaczej określany jako Word 97) jest nowszy od
 • Definicja wyświetlacz ciekłokrystaliczny Co to znaczy monitora stosowany raczej w komputerach przenośnych i w monitorach ciekłokrystalicznych. Wyświetlacze LCD wykorzystują zjawisko blokowania
 • Definicja wersja beta Co to znaczy sprzedaży, jest testowany poprzez wielu opłacanych (a regularnie zwyczajnie zgłaszających się na ochotnika) użytkowników z zewnątrz. Taka
 • Definicja wideokonferencja Co to znaczy osób) znajdujących się w różnych miejscach. Do komunikacji wykorzystują one nie tylko dźwięk, lecz również obrazy przesyłane dzięki kamer
 • Definicja Windows XP Co to znaczy Microsoftu złączający linie mechanizmów przeznaczonych dla użytkowników biznesowych (Windows NT i Windows 2000) z linią mechanizmów
 • Definicja wycinek Co to znaczy utworzyć, korzystając z oprogramowania Microsoft Office albo edytora tekstu WordPad. Dokonuje się tego przez przeciągnięcie sposobem drag
 • Definicja Windows Update Co to znaczy uaktualnianie jego mechanizmów operacyjnych. Po połączeniu się ze znajdującą się na niej stroną Aktualizacje produktów komputer użytkownika
 • Definicja wielozadaniowość z wywłaszczaniem Co to znaczy trybie wielozadaniowości z wywłaszczaniem mechanizm decyduje, jak długo aplikacja korzysta z procesora i gdy ten czas upływa, przekazuje
 • Definicja wypalanie Co to znaczy płyty CD-R, CD-RW bądź audio CD-R dzięki nagrywarki płyt. Termin ten wziął się z faktu, iż mechanizm nagrywania dzieje się pod wpływem
 • Definicja wirtualna maszyna Co to znaczy operacyjnym, które zachowuje się jak osobny komputer. Gdy program działający w wirtualnej maszynie zawiesi się, nie powinno mieć to wpływu
 • Definicja wybieranie głosowe Co to znaczy telefony stacjonarne) oferują sposobność nawiązania połączenia poprzez wypowiedzenie nazwy, która wcześniej została nagrana poprzez
 • Definicja wybieranie impulsowe Co to znaczy stosowany powszechnie w starszych telefonach wyposażonych w tarczę numerową, a również we wczesnych wersjach telefonów z klawiaturą
 • Definicja WYSIWYG Co to znaczy przykład w edytorach tekstu opierający na tym, że użytkownik widzi na ekranie dokładnie to, co później zostanie wydrukowane (albo
 • Definicja wielozadaniowość bez wywłaszczania Co to znaczy trybie wielozadaniowości bez wywłaszczania aplikacja ma określony chwilę na wykonanie czynności. Jeśli w momencie pracy zawiesi się, to nie
 • Definicja Windows 2003 Co to znaczy operacyjny Microsoftu przeznaczony dla serwerów. Windows 2003 Server ukazał się na rynku w kwietniu 2003 r. w czterech wersjach - Standard
 • Definicja wyszukiwarka Co to znaczy przeszukiwanie stron WWW. W przeglądarce stron WWW użytkownik wpisuje odpowiedni adres internetowy wyszukiwarki (na przykład www.altavista
 • Definicja wygaszacz ekranu Co to znaczy komputerowego monitora zmieniające się obrazki. Włącza się automatycznie, gdy komputer poprzez określony poprzez użytkownika czas pozostaje
 • Definicja wartość domyślna Co to znaczy przyjętego ustawienia w programie, zanim zdefiniuje je użytkownik. Kiedy program otrzymuje instrukcje wykonania czynności, sprawdza
 • Definicja Windows Media Player Co to znaczy firmę Microsoft będąca częścią mechanizmów operacyjnych z rodz. Windows i systematycznie uaktualniana. Umożliwia odtwarzanie i kierowanie
 • Definicja WAN Co to znaczy zlokalizowana na sporym obszarze geograficznym - państw czy kontynentów. WAN łączy ze sobą sieci LAN, wykorzystując w tym celu linie
 • Definicja Windows Co to znaczy mechanizmów operacyjnych wytwarzanych poprzez Microsoft od 1983 r. Wszystkie wersje Windows są wyposażone w GUI, są wielozadaniowe
 • Definicja wirus makr Co to znaczy wirusa komputerowego przenoszonego w dokumentach tworzonych w programach biurowych przedsiębiorstwa Microsoft: Word (edytor tekstu), Excel
 • Definicja Windows Millennium Co to znaczy operacyjny przedsiębiorstwa Microsoft wydany jesienią 2000 r. jako następca Windows 98. Wyposażony w drobne ulepszenia interfejsu
 • Definicja Windows 95 Co to znaczy przedsiębiorstwa Microsoft, następca rodziny Windows 3.x. Jego sprzedaż rozpoczęto w 1995 r. - stąd także nazwa (następnym numerem dla tej
 • Definicja Windows NT Co to znaczy operacyjny przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, a również komputerów, których dane powinny być dobrze chronione. Pierwszy
 • Definicja Wi-Fi Co to znaczy non-profit, zajmująca się certyfikowaniem urządzeń przeznaczonych do pracy w sieciach WLAN. Aktualnie Wi-Fi zrzesza ponad 200
 • Definicja wirus pocztowy Co to znaczy pocztę elektroniczną. Aktualnie to są jedne z najpopularniejszych rodzajów wirusów, z racji na błyskawiczną sposobność powielenia się za
 • Definicja wirus Co to znaczy przedostaje się na dysk twardy komputera, doczepiony do swojego nosiciela (zarażonego programu, dokumentu) albo także przesyłany poprzez

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95, Windows Millennium, Wirus Makr, Windows, Wan, Windows Media Player, Wartość Domyślna, Wygaszacz Ekranu co to jest.

Słownik Wirus, Wirus Pocztowy, Wi-Fi, Windows Nt, Windows 95 co to znaczy.