xhtml xeon picture card co to jest
Xhtml, Xeon, X86, X1, Xg, Xd-Picture Card, Xml, Xga, Xt.
Znaczenie xhtml xeon picture card definicja.

Słownik i definicje komputerowe na X

  • Definicja XT Co to znaczy osobistego IBM sprzedawany od 1981 r., wyposażony w procesor 8086 albo 8088. Z angielskiego: Extended Technology rozszerzona technologia
  • Definicja XGA Co to znaczy 1990 r. poprzez firmę IBM do komputerów osobistych. Karta XGA mogła wyświetlać 24-bitowy kolor przy rozdzielczości obrazu 800 na 600 i 16
  • Definicja XML Co to znaczy będąca uproszczoną wersją SGML. Powstała raczej z racji na potrzebę tworzenia dokumentów w sieci WWW. Pozwala na definiowanie własnych
  • Definicja xD-Picture Card Co to znaczy karty pamięci, opracowany w 2002 r. poprzez przedsiębiorstwa FujiFilm i Olympus. Karta ma wymiary 20x25x1,7 milimetrów i waży zaledwie 2 g
  • Definicja XG Co to znaczy opracowane poprzez firmę Yamaha. Pozwoliło ono na powiększenie dostępnej liczby brzmień i efektów dźwiękowych. Nowy standard jest zgodny
  • Definicja x1 Co to znaczy Zobacz szybkość odczytu
  • Definicja x86 Co to znaczy wykonanych w architekturze CISC i procesorów innych producentów z nimi kompatybilnych. Do rodziny x86 zaliczamy następujące procesory
  • Definicja Xeon Co to znaczy generacji wprowadzonego na rynek poprzez firmę Intel jako silna odmiana procesora Pentium II. Aktualnie istnieją także modele Xeona oparte
  • Definicja XHTML Co to znaczy opisanych poprzez XML. W przeciwieństwie od HTML, XHTML może być rozwijany poprzez każdą używającą go osobę. Dlatego można tworzyć nowe

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Xhtml, Xeon, X86, X1, Xg, Xd-Picture Card, Xml, Xga, Xt co to jest.

Słownik Xhtml, Xeon, X86, X1, Xg, Xd-Picture Card, Xml, Xga, Xt co to znaczy.