filtr monitor formularz co to jest
Filtr Na Monitor, Formularz, F (Klawisze Funkcyjne), Fsaa, Fps, Fsb, Freebsd, Format Pliku, Fm.
Znaczenie filtr monitor formularz definicja.

Słownik i definicje komputerowe na F

 • Definicja format Co to znaczy 1. Mechanizm zapisu danych na płytach kompaktowych i krążkach DVD. Por. ISO 9660, Joliet. 2. Zobacz format pliku
 • Definicja FPU Co to znaczy Zobacz koprocesor
 • Definicja Frequency Modulation Co to znaczy Zobacz FM
 • Definicja faks Co to znaczy przesyłanie drukowanych dokumentów za pośrednictwem linii telefonicznej. 2. Dokument przesłany faksem. 3. Potocznie program faksowy
 • Definicja FDD Co to znaczy Z angielskiego: Floppy Disk Drive - napęd dyskietek elastycznych. Zobacz napęd dyskietek
 • Definicja First Person Perspective Co to znaczy Zobacz FPP
 • Definicja font Co to znaczy Zobacz czcionka
 • Definicja Frequently Asked Questions Co to znaczy Zobacz FAQ
 • Definicja full-duplex Co to znaczy Zobacz dupleks
 • Definicja Full Scene Anti Aliasing Co to znaczy Zobacz FSAA
 • Definicja FLOPS Co to znaczy procesorów. Jeden FLOPS to jedna operacja zmiennopozycyjna wykonana w ciągu jednej sekundy. Moc obliczeniową współczesnych procesorów
 • Definicja Fast SCSI Co to znaczy Przyspieszony interfejs SCSI pracujący z szybkością transferu 10 albo 20 MB/s (zależnie od implementacji). Por. Ultra SCSI, Wide SCSI
 • Definicja Fast Ethernet Co to znaczy Zobacz Ethernet
 • Definicja FAT Co to znaczy dysku twardego albo dyskietki magnetycznej mechanizm operacyjny ma szukać każdego z zapisanych na nim plików. FAT jest tworzony w czasie
 • Definicja flash BIOS Co to znaczy Zobacz pamięć flash
 • Definicja First-In First-Out Co to znaczy Zobacz FIFO
 • Definicja firmware Co to znaczy Program, który został zapisany w pamięci ROM urządzenia. To jest więc połączenie hardware
 • Definicja fale radiowe Co to znaczy elektromagnetycznego (którego inne zakresy to widzialne światło, promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie podczerwone). Fale radiowe
 • Definicja faksmodem Co to znaczy Urządzenie komputerowe, które łączy w sobie możliwości zwykłego faksu i modemu
 • Definicja Floating Point Unit Co to znaczy Zobacz koprocesor
 • Definicja FF Co to znaczy Zobacz Force Feedback
 • Definicja FCPGA Co to znaczy procesora. Procesory z obudową FCPGA pasują do gniazd określanych jako Socket 370. W ten sposób montowany jest Celeron w wersjach od 533
 • Definicja fax on demand Co to znaczy udostępnianiu określonych informacji na żądanie. Usługi fax on demand świadczą wybrane przedsiębiorstwa, gdyż to jest dla nich wygodniejsze
 • Definicja FAT32 Co to znaczy którego mogą używać mechanizmy operacyjne Windows 95 OSR 2, Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP i Windows 2003 Server
 • Definicja File Allocation Table Co to znaczy Zobacz FAT
 • Definicja File Transfer Protocol Co to znaczy Zobacz FTP
 • Definicja filtrowanie trójliniowe Co to znaczy poprawiania wyglądu obiektów zbliżona do filtrowania dwuliniowego. Podstawową różnicą to jest, iż do procesu uśredniania włącza się punkty
 • Definicja filtr pocztowy Co to znaczy Zobacz filtr (def. 3
 • Definicja filtrowanie dwuliniowe Co to znaczy poprawiania wyglądu obiektu pokrywanego teksturą o rozmiarze mniejszym niż on sam. By uniknąć prostego powiększania tekstury, które
 • Definicja formatowanie Co to znaczy zazwyczaj dyskietki magnetycznej albo dysku twardego) do zapisu i późniejszego odczytu danych. Niesformatowany dysk nie nadaje się do
 • Definicja FPP Co to znaczy komputerowych opierający na tym, że gracz obserwuje akcję oczami jej głównego bohatera. Ten sposób prezentacji najczęściej spotykany jest w
 • Definicja folder systemowy Co to znaczy znajdują się pliki mechanizmu operacyjnego. Odpowiednikiem folderu systemowego jest folder Windows (jego ścieżka dostępu to zazwyczaj C
 • Definicja formatowanie tekstu Co to znaczy tekstowego w programie - najczęściej w edytorze tekstu. Do formatowania tekstu należy: ustawianie marginesów, zmiana wielkości czy kroju
 • Definicja Front Side Bus Co to znaczy Zobacz FSB
 • Definicja folder Co to znaczy Inne ustalenie katalogu, służące poprzez użytkowników Windows i Mac OS. Folder jest symbolizowany ikoną teczki
 • Definicja Floppy Disk Drive Co to znaczy Zobacz napęd dyskietek
 • Definicja floptical Co to znaczy Zobacz napęd floptical
 • Definicja formuła Co to znaczy wartości umieszczonych w komórkach arkusza kalkulacyjnego. Dzięki formułom można obliczać na przykład sumę, średnią albo iloczyn wartości z
 • Definicja Force Feedback Co to znaczy dżojstikach, kierownicach komputerowych, myszkach, gamepadach), który oddziałuje na ciało gracza. Ma on wykorzystanie przede wszystkim w
 • Definicja FAQ Co to znaczy najczęściej zadawane poprzez użytkowników określonego urządzenia, programu albo usługi. FAQ-i znaleźć można w internecie, na przykład na
 • Definicja FIFO Co to znaczy do urządzenia w komputerze opierający na tym, iż żądania są realizowane w kolejności ich nadchodzenia. Przykładowo, standardowa kolejka
 • Definicja firewall Co to znaczy zadanie zabezpieczać sieć LAN przed dostępem i działaniami osób niepowołanych z zewnątrz. Firewall najczęściej lokowany jest na styku sieci
 • Definicja Flash Co to znaczy regularnie interaktywnych animacji wektorowych, które z racji na niewielkie rozmiary bardzo chętnie stosowane są przede wszystkim na
 • Definicja forward Co to znaczy elektronicznego do innego adresata. Forwardu dokonać może użytkownik w swoim programie pocztowym, gdy chce podzielić się z kimś innym
 • Definicja freeDB Co to znaczy komputerach w internecie) i darmowa baza danych z informacjami o wydanych płytach CD, konkurencyjna w stosunku do CDDB. Zawiera dane o
 • Definicja FAT16 Co to znaczy którego może używać MS-DOS i Windows. Pierwsze pecety pracujące pod systemem DOS miały architekturę 16-bitową. Oznaczało to, iż ich
 • Definicja FTP Co to znaczy pliki w internecie albo sieci lokalnej. Z FTP można używać po zainstalowaniu protokołu TCP/IP. Model korzystania z FTP jest następujący
 • Definicja filtrowanie anizotropowe Co to znaczy poprawiania wyglądu obiektu pokrywanego teksturą. Bardziej zaawansowana niż filtrowanie trójliniowe. Uśredniane punkty nie układają się w
 • Definicja freeware Co to znaczy rozpowszechniać za darmo. Nie wolno ich jednak sprzedawać ani dokonywać w nich zmian, umieszczając wewnątrz np. swoją reklamę. Z
 • Definicja filtr Co to znaczy graficznych przetwarza obraz w usystematyzowany i przewidywalny sposób. Na przykład filtr o nazwie Obraz olejny nada zwykłej fotografii
 • Definicja fragmentacja Co to znaczy pliki znajdujące się na dysku twardym są zapisane na niesąsiadujących z sobą klastrach dysku. Odbywa się tak dlatego, iż komputer zapisuje
 • Definicja FireWire Co to znaczy szybkiego portu szeregowego. Jego prędkość transmisji, w zależności od implementacji, wynosi od 100 do 800 Mbps. FireWire 1394 ma w
 • Definicja FM Co to znaczy najczęściej używany poprzez stacje radiowe. W sytuacji modulacji FM, fala ma stałą amplitudę, a modulacja zmienia jej częstotliwość
 • Definicja format pliku Co to znaczy jego zapisywania i wyświetlania poprzez odpowiedni program. Poszczególne formaty plików można rozpoznać po rozszerzeniu nazwy danego pliku
 • Definicja FreeBSD Co to znaczy UNIX-a. Można go uruchomić na wielu procesorach, m. in. zgodnych z x86, a również Alpha i SPARC. Rozwijany jest na zasadach zbliżonych do
 • Definicja FSB Co to znaczy komunikuje się z płytą kluczową i umieszczonymi na niej elementami. Częstotliwość pracy procesora jest równa wielokrotności FSB. Popularne
 • Definicja FPS Co to znaczy wyświetlanych klatek obrazu w momencie jednej sekundy. Im szybszy procesor komputera i karta graficzna, tym wyższy będzie zmierzony
 • Definicja FSAA Co to znaczy poddająca procesowi antyaliasingu cały widoczny na ekranie obraz. Zbliżony sukces poprawy jakości obrazu można również uzyskać, zwiększając
 • Definicja F (klawisze funkcyjne) Co to znaczy klawiaturach pecetów spotka się ich standardowo 10 albo 12, na klawiaturach komputerów Macintosh zaś - 15) o oznaczeniach F1, F2, F3 i tak
 • Definicja formularz Co to znaczy miejscami na ich wypełnienie. 2. W programie do tworzenia baz danych okno, którego wygląd może zaprojektować sam użytkownik, wykorzystywane
 • Definicja filtr na monitor Co to znaczy szkodliwego promieniowania wydobywającego się z ekranu i podniesienie kontrastu obrazu przez eliminację odbłysków światła z zewnątrz

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Filtr Na Monitor, Formularz, F (Klawisze Funkcyjne), Fsaa, Fps, Fsb, Freebsd, Format Pliku, Fm, Firewire, Fragmentacja, Filtr, Freeware, Filtrowanie co to jest.

Słownik Filtr Na Monitor, Formularz, F (Klawisze Funkcyjne), Fsaa co to znaczy.