mixed mode mirror mpeg co to jest
Mixed Mode Cd, Mirror, Mpeg, Microdrive, Mapowanie Dysków, Mandrake Linux, Monitor, Mtbf, Minidysk.
Znaczenie mixed mode mirror mpeg definicja.

Słownik i definicje komputerowe na M

 • Definicja Metropolitan Area Network Co to znaczy Zobacz MAN
 • Definicja MHz Co to znaczy Megaherc - mln herców
 • Definicja miditower Co to znaczy Zobacz tower
 • Definicja Moving Pictures Experts Group Co to znaczy Zobacz MPEG
 • Definicja MultiSync Co to znaczy Zobacz MultiScan
 • Definicja Mac Co to znaczy Zobacz Macintosh
 • Definicja matryca CCD Co to znaczy Zobacz CCD
 • Definicja Mb Co to znaczy Megabit. Zobacz bit
 • Definicja messenger Co to znaczy Zobacz mesendżer
 • Definicja minitower Co to znaczy Zobacz tower
 • Definicja mip-mapa Co to znaczy Zobacz mip-mapping
 • Definicja MO Co to znaczy Zobacz dyskietka magnetooptyczna, napęd magnetooptyczny. Z angielskiego: Magneto-Optical
 • Definicja MMX2 Co to znaczy Zobacz SSE
 • Definicja monitor TFT Co to znaczy Zobacz monitor ciekłokrystaliczny
 • Definicja MOV Co to znaczy Zobacz QuickTime (def. 1
 • Definicja MPR II Co to znaczy emisji promieniowania dla monitorów komputerowych. Z angielskiego: Maximum Permitted Radiation - max. dozwolona dawka promieniowania
 • Definicja monofoniczny Co to znaczy Zobacz mono
 • Definicja MS Co to znaczy Zobacz Microsoft
 • Definicja ms Co to znaczy Zobacz milisekunda
 • Definicja megapiksel Co to znaczy punktów obrazu (pikseli). Przedrostek mega- znaczy mln, a zatem megapiksel to jeden mln pikseli. Miarę tę wykorzystuje się powszechnie do
 • Definicja milisekunda Co to znaczy Tysięczna część sekundy. W milisekundach mierzy się na przykład czas dostępu do informacji przechowywanych na dyskach twardych
 • Definicja millennium bug Co to znaczy Z angielskiego: milenijna pluskwa. Zobacz problem roku 2000. Por. bug
 • Definicja Million Instructions Per Second Co to znaczy Zobacz MIPS
 • Definicja MultiRead Co to znaczy mogą czytać płyty CD, CD-ROM, CD-R i CD-RW. Aktualnie wszystkie wytwarzane napędy są zgodne z technologią MultiRead. Z angielskiego: odczyt
 • Definicja Multi-User Dungeon Co to znaczy Zobacz MUD
 • Definicja moderowanie Co to znaczy czacie, internetowym forum dyskusyjnym albo grupie dyskusyjnej. Osoby moderujące sieciowe dyskusje (moderatorzy) dokonują przede wszystkim
 • Definicja mega- Co to znaczy odniesieniu do wartości liczonych w systemie dziesiętnym (na przykład odległość, ciężar) mega- to 106, a więc 1 000 000. Dla wartości
 • Definicja megabajt Co to znaczy Mln bajtów
 • Definicja megabit Co to znaczy Mln bitów
 • Definicja magiczna różdżka Co to znaczy które umożliwia selekcję fragmentów obrazu o tej samej barwie (albo barwach zbliżonych, definiowanych na podstawie wskaźnika tolerancja). Z
 • Definicja modulacja Co to znaczy fali o znanych parametrach) przez zmianę jej częstotliwości albo amplitudy. Modulacja jest używana w modemach w czasie zmiany danych
 • Definicja megaherc Co to znaczy Mln herców
 • Definicja menu podręczne Co to znaczy Zobacz menu kontekstowe
 • Definicja magneto-optical Co to znaczy Zobacz dyskietka magnetooptyczna, napęd magnetooptyczny
 • Definicja magnetowid Co to znaczy zapis na kasetach wideo. Wadą magnetowidów zapisujących na kasetach VHS jest utrata jakości obrazu i dźwięku przy wielokrotnym użyciu tej
 • Definicja macierz dyskowa Co to znaczy twardych. Stworzony poprzez nie jeden dysk (tak zwany macierz) ma parametry - prędkość transferu danych czy pojemność - inne niż
 • Definicja Macintosh Co to znaczy poprzez firmę Apple od 1984 r. Komputery Macintosh sprzedawane od 1994 r. wyposażane są w procesory PowerPC. Macintosh, zwany także Mac
 • Definicja Mb/s Co to znaczy Megabit na sekundę. Zobacz bps
 • Definicja MB/s Co to znaczy Megabajt na sekundę. Zobacz B/s
 • Definicja MB Co to znaczy Megabajt. Zobacz bajt
 • Definicja Mean Time Between Failures Co to znaczy Zobacz MTBF
 • Definicja MultiMedia Card Co to znaczy w 1997 r. Te niewielkie moduły o wymiarach 32x24x1,4 milimetra znalazły wykorzystanie w telefonach komórkowych i pagerach. Karta zasilana
 • Definicja multilink Co to znaczy Zobacz łącze wielokrotne
 • Definicja magnetowid cyfrowy Co to znaczy formie cyfrowej. Najpopularniejszym nośnikiem cyfrowych magnetowidów jest kaseta w standardzie DVCAM. Magnetowidy cyfrowe najczęściej
 • Definicja Mbps Co to znaczy Megabit na sekundę. Zobacz bps
 • Definicja magnetyczny Co to znaczy Zmiana obszarów magnetycznych (tak zwany domen magnetycznych) na nośnikach magnetycznych pozwala zapisywać na nich bity informacji. Domeny
 • Definicja malware Co to znaczy Zbiorczy termin określający oprogramowanie niebezpieczne dla mechanizmu operacyjnego i zgromadzonych w komputerze danych. Malware
 • Definicja makrowirus Co to znaczy Zobacz wirus makr
 • Definicja Maximum Permitted Radiation Co to znaczy Zobacz MPR II
 • Definicja MD Co to znaczy Zobacz minidysk
 • Definicja maska podsieci Co to znaczy wskazująca podział w adresie IP na adres sieci i adres komputera w niej się znajdującego. Odpowiednikiem maski podsieci jest liczba 255
 • Definicja Matrox Co to znaczy Założona w 1976 r. przedsiębiorstwo znana raczej z produkcji kart graficznych takich jak Mistique, Millennium, Parhelia
 • Definicja menu kontekstowe Co to znaczy określonego obiektu albo powiązanych ze sobą tematycznie. Z reguły menu kontekstowe wyświetla się, gdy klikniemy na przedmiot (na przykład
 • Definicja mikroprocesor Co to znaczy Zobacz procesor
 • Definicja miękki reset Co to znaczy Wykonanie resetu komputera kombinacją klawiszy Ctrl Alt Del. Por. ciepły reset zimny reset, twardy reset
 • Definicja Microsoft Disk Operating System Co to znaczy Zobacz MS-DOS
 • Definicja Micro Channel Architecture Co to znaczy Zobacz MCA
 • Definicja microATX Co to znaczy Zobacz mikroATX
 • Definicja metaplik Co to znaczy Plik zawierający inne pliki albo definiujący ich zawartość. Microsoft używa tego definicje dla opisania własności plików WMF i EMF
 • Definicja miejska sieć komputerowa Co to znaczy Zobacz MAN
 • Definicja menu systemowe Co to znaczy rozwija się po kliknięciu w lewym górnym rogu okna Windows. Znajduje się w nim spis poleceń dotycząca okna - zmiana rozmiaru, przesuwanie
 • Definicja Menedżer urządzeń Co to znaczy pokazujące zainstalowane w komputerze urządzenia, a również ewentualne problemy powiązane z nimi (na przykład konflikty). Pozwala zmieniać
 • Definicja metajęzyk Co to znaczy zawierający nazwy wyrażeń tego języka, nazwy własności tych wyrażeń i związków, które między nimi zachodzą. Por. SGML, XML
 • Definicja migawka Co to znaczy zaopatrzone w specjalną kurtynę - migawkę, która odsłania przedmiot światłoczuły (kliszę w aparacie) tylko na ułamek sekundy. W ten sposób
 • Definicja MultiMedia eXtensions Co to znaczy Zobacz MMX
 • Definicja mesendżer Co to znaczy internecie, nazywany czasem sieciowym pagerem. Umożliwia przesyłanie krótkich informacje, plików, pogawędki na żywo (chat). Sprawdza, czy
 • Definicja minimalizacja Co to znaczy Ukrycie aktywnego okna (w Windows chowa się ono na pasku zadań). Zminimalizowanie usuwa okno z ekranu, lecz nie zamyka go
 • Definicja Mini ITX Co to znaczy służących w komputerach typu Mini-PC. Rozmiary takich płyt są znacznie mniejsze niż mikroATX. Płyta taka ma zwykle nie więcej niż dwa
 • Definicja Mini-PC Co to znaczy ITX sprzedawana w komplecie z pasującą do niej miniaturową obudową - najczęściej o wymiarach 200x185x300 mm. Pomimo niewielkich rozmiarów
 • Definicja modem wewnętrzny Co to znaczy wewnątrz komputera. Wygląda on jak zwykła karta rozszerzeń, którą wkłada się w zależności od typu modemu do gniazda rozszerzeń ISA, PCI
 • Definicja mnożnik Co to znaczy Liczba określająca, ile razy częstotliwość taktowania procesora jest większa od FSB
 • Definicja minikomputer Co to znaczy stacja robocza mogąca obsługiwać kilkuset użytkowników sieci komputerowej równocześnie. Por. komputer osobisty, mainframe, superkomputer
 • Definicja Mini DV Co to znaczy zapisu na kasetach wideo o tej samej nazwie. Kamery Mini DV nagrywają obraz i dźwięk w cyfrowym systemie DV. Kluczową różnicą pomiędzy
 • Definicja miniatura Co to znaczy program w min. rozmiarach, co służyć ma użytkownikowi do pobieżnego zorientowania się w jego zawartości. Najczęściej po kliknięciu na
 • Definicja modem głosowy Co to znaczy transmisji danych komputerowych. Modem głosowy może także przesyłać głos, regularnie w tym samym czasie co dane. Zazwyczaj jest także
 • Definicja morfing Co to znaczy zmianie jednego obrazu graficznego w drugi. Może to być na przykład kilkudziesięcioklatkowa animacja, gdzie twarz kobiety zmienia się w
 • Definicja monitor plazmowy Co to znaczy Monitor wykorzystujący do wyświetlania obrazu ekran plazmowy, zamiast kineskopu albo wyświetlacza LCD
 • Definicja MPEG-3 Co to znaczy opracowany na potrzeby telewizji cyfrowej. Okazało się jednak, że ta z powodzeniem może wykorzystywać MPEG-2, tak więc MPEG-3 nie jest
 • Definicja mora Co to znaczy interferencji między dwoma nakładającymi się na siebie rastrami. Zjawisko mory obserwujemy regularnie w czasie skanowania kolorowych gazet
 • Definicja Motorola Co to znaczy elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, pagery, telefony satelitarne i tym podobne W branży komputerowej Motorola jest znana ze
 • Definicja Morgan Co to znaczy procesora Duron. W tej wersji występują wszystkie Durony z zegarem od 1 GHz do 1,3 GHz. Najważniejszą zmianą jest dodanie nowych instrukcji
 • Definicja monochromatyczny Co to znaczy Jednobarwny. Wyraz pochodzi od mono, określającego pojedynczy, i chroma - kolor
 • Definicja monitor CRT Co to znaczy Urządzenia te mają bardzo dobre parametry wyświetlanego rozmiaru, ich wadą są jednak spore rozmiary i promieniowanie produkowane poprzez
 • Definicja modem zewnętrzny Co to znaczy w pobliżu komputera i łączony z nim dzięki portu szeregowego albo portu USB. Modemy zewnętrzne są droższe od ich wewnętrznych
 • Definicja mono Co to znaczy Urządzenia monofoniczne można rozpoznać zwykle po tym, iż mają tylko jeden głośnik. Gdy urządzenie stereofoniczne odtwarza dźwięk mono, to
 • Definicja multimedialny Co to znaczy Taki, który zawiera więcej niż jeden środek przekazu informacji, na przykład dźwięk i obraz
 • Definicja Multimedia Messaging Service Co to znaczy Zobacz MMS
 • Definicja Multi-Purpose Internet Mail Extensions Co to znaczy Zobacz MIME
 • Definicja multiplayer Co to znaczy komputerowych, gdzie wielu uczestników może bawić się ze sobą równocześnie, każdy z nich korzystając z oddzielnego komputera. Rozgrywka
 • Definicja MSCDEX Co to znaczy sterownik (umieszczony w pliku mscdex.exe) umożliwiający odczytywanie płyt CD-ROM. Z angielskiego: Microsoft CD-ROM Extension
 • Definicja MPEG-2 Co to znaczy dźwięku pozwalający zapisać 60 klatek filmu z rozdzielczością 720 na 480 albo 1280 na 720 w każdej sekundzie filmu, i dźwięk z jakością CD
 • Definicja MultiSession Co to znaczy nagrywalnej, który umożliwia późniejsze dodanie do niej danych, a więc utworzenie kolejnej sesji. Każda następna sesja w trybie
 • Definicja mysz bezprzewodowa Co to znaczy Mysz komunikująca się z komputerem bez pośrednictwa kabla - wykorzystując fale radiowe albo podczerwień
 • Definicja multitasking Co to znaczy Zobacz wielozadaniowość
 • Definicja Musical Instrument Digital Interface Co to znaczy Zobacz MIDI
 • Definicja mysz optyczna Co to znaczy przesuwaniu urządzenia poprzez użytkownika nie są przenoszone dzięki kulki, ale układu optycznego analizującego obraz powierzchni, po
 • Definicja mapa bitowa Co to znaczy Zobacz bitmapa
 • Definicja moduł programu Co to znaczy konkretne zadanie. W edytorze tekstu to jest na przykład moduł wykorzystywany do sprawdzania pisowni, a w programach antywirusowych monitor
 • Definicja Master Boot Record Co to znaczy Zobacz MBR
 • Definicja master Co to znaczy Zobacz master/slave
 • Definicja menu Co to znaczy użytkownik może wybierać polecenia w celu wykonania konkretnej operacji. Menu przedstawiane jest najczęściej w formie paska
 • Definicja MS-DOS Co to znaczy 1981 r. (a następnie sukcesywnie ulepszany) najpopularniejszy poprzez sporo lat mechanizm operacyjny do pecetów. MS-DOS charakteryzował
 • Definicja mini-jack Co to znaczy Zobacz mały jack
 • Definicja Mac OS Co to znaczy komputerów Macintosh. Nazwa ta jest stosowana od wersji 8.0, wcześniej używano słowa Mechanizm w połączeniu z numerem wersji, na przykład
 • Definicja maksymalizacja Co to znaczy przez kliknięcie myszą na jego odpowiedni przedmiot) na całą rozmiar ekranu. Większość mechanizmów oferujących GUI ma gotowe przyciski
 • Definicja MPEG-1 Co to znaczy dźwięku pozwalający zapisać 30 klatek filmu z rozdzielczością obrazu 352 na 240 w każdej sekundzie filmu. Video taki można odtwarzać w
 • Definicja medium Co to znaczy nośnika, po którym są one przesyłane. Medium może być zwykłym kablem, światłowodem, a nawet powietrzem (dla transmisji w podczerwieni). 2
 • Definicja MemoryStick Co to znaczy firmę Sony. Do niedawna wytwarzany był wyłącznie poprzez firmę Sony i stosowany tylko w jej produktach. Aktualnie przedsiębiorstwo Sony
 • Definicja MP2 Co to znaczy skompresowany został dzięki algorytmu MPEG-1 Audio Layer-2 - starszego brata popularnego formatu MP3. Plik MP2 o podobnej jakości dźwięku
 • Definicja MCA Co to znaczy rozszerzeń w komputerach PS/2. Został po raz pierwszy zastosowany w 1987 r., lecz nigdy nie zyskał akceptacji rynku. Z angielskiego: Micro
 • Definicja MUD Co to znaczy użytkownikom internetu wspólną zabawę. Gracze wcielają się w fantastyczne postacie i zwiedzają świat gry, rozmawiając z innymi
 • Definicja Microsoft Co to znaczy podukująca oprogramowanie. Microsoft został założony w 1975 r. poprzez dwóch wspólników - Billa Gatesa i Paula Allena (ten drugi odszedł z
 • Definicja MAN Co to znaczy rozległa niż LAN, lecz obejmująca mniejszy region niż sieci WAN. Sieci MAN to zazwyczaj kilka albo kilkanaście sieci LAN połączonych ze
 • Definicja mip-mapping Co to znaczy poprawiania wyglądu obiektów trójwymiarowych pokrywanych teksturami. Jeżeli tekstura jest większa niż pokrywany przedmiot, obraz wygląda
 • Definicja makro Co to znaczy poleceń. Dzięki makrom można wykonać pracochłonną czynność jednym kliknięciem przycisku myszy, na przykład otworzyć dokument, zmienić jego
 • Definicja master/slave Co to znaczy których pierwsze - master (z angielskiego: mistrz) - jest nadrzędne w stosunku do urządzenia drugiego - slave ((z angielskiego: niewolnik
 • Definicja magistrala danych Co to znaczy jako szyna danych, jest w komputerach rodzajem autostrady, którą dane poruszają się między poszczególnymi elementami komputera: procesorem
 • Definicja mousepad Co to znaczy myszy lepszą powierzchnię tarcia od blatu biurka. Dlatego robota z myszą staje się wygodniejsza - urządzenie nie ślizga się i nie wymaga
 • Definicja moduł pamięci Co to znaczy na przykład od pamięci kart graficznych, sprzedawana jest nie jako oddzielne układy scalone, ale w formie szczególnych modułów pamięci
 • Definicja MIDI Co to znaczy między elektronicznymi urządzeniami muzycznymi. Dzięki niemu utwór odegrany na jednym syntezatorze będzie brzmiał podobnie na innym. Muzykę
 • Definicja MultiScan Co to znaczy automatycznie sprawdzić i dostosować się do częstotliwości sygnału docierającego z karty graficznej. Dlatego monitory MultiScan mogą
 • Definicja MIME Co to znaczy wysyłane są załączniki w poczcie elektronicznej. Dzięki MIME prócz tekstu do informacje e-mail można dołączać pliki z grafiką, dźwiękiem
 • Definicja mały jack Co to znaczy stosowany w urządzeniach przenośnych (odtwarzaczach kaset, odtwarzaczach CD) i tańszych domowych zestawach muzycznych. Mały jack jest
 • Definicja MMX Co to znaczy zostały wzbogacone procesory Pentium i nowsze wytwarzane poprzez firmę Intel. MMX zaprojektowany jest do szybszej pracy z aplikacjami
 • Definicja Mode Co to znaczy płycie kompaktowej. Gdy wybrany jest Mode 1, to 288 bajtów z każdego sektora płyty (liczy on 2336 bajtów) przeznaczonych jest na zapisanie
 • Definicja mikroATX Co to znaczy głównych komputerów. Urządzenia zgodne z mikroATX są mniejsze od urządzeń zgodnych z ATX. Odbywa się tak, gdyż urządzenia zgodne z mikroATX
 • Definicja MBR Co to znaczy sektorze na dysku twardym. MBR identyfikuje wszystkie partycje znajdujące się na dysku twardym, w tym partycję systemową, z której
 • Definicja menedżer plików Co to znaczy ułatwienie pracy z plikami i katalogami. Za jego pomocą użytkownik dokonuje między innymi operacji kopiowania, zmieniania nazw, kasowania
 • Definicja MIPS Co to znaczy współczynnik mierzący moc obliczeniową procesorów. Określa on, ile mln instrukcji może przetworzyć dany procesor w ciągu sekundy. MIPS-a
 • Definicja multi boot Co to znaczy przemiennego uruchomienia dwóch albo więcej mechanizmów operacyjnych na jednym komputerze. Polega to na takim ich zainstalowaniu, aby
 • Definicja monitor ciekłokrystaliczny Co to znaczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Tego typu monitory są płaskie i zajmują bardzo niewiele miejsca, bo nie mają kineskopu. Ich jakość obrazu
 • Definicja MMS Co to znaczy komórkowej pozwalająca na przesyłanie między telefonami (albo między telefonem a adresem poczty elektronicznej) informacje, które prócz
 • Definicja menedżer sportowy Co to znaczy zarządza klubem albo drużyną sportową. Do najpopularniejszych gier z tego gatunku należy Championship Manager. Charakterystyczną
 • Definicja MPEG-4 Co to znaczy definiujący kompresję plików audio i wideo. Stworzony z myślą o telewizji cyfrowej i aplikacjach multimedialnych przesyłających dane
 • Definicja menu startowe Co to znaczy się po kliknięciu na umieszczony standardowo w lewym dolnym rogu ekranu przycisk Start. Zawiera skróty do zainstalowanych w systemie
 • Definicja Menedżer zadań Co to znaczy 2000, Windows XP i Windows 2003 Server, informujący o pracy mechanizmu operacyjnego, aplikacji i niektórych podzespołów komputera
 • Definicja mainframe Co to znaczy minikomputer, mogąca świadczyć usługi tysiącom użytkownikom sieci komputerowej równocześnie. Mainframe pozwala na uruchomienie
 • Definicja modem Co to znaczy dane na postać analogową po to, by można je było przesłać do innego modemu z użyciem standardowej linii telefonicznej. Modem może również
 • Definicja mysz Co to znaczy komputera, które użytkownik przesuwa po płaskiej powierzchni w celu uzyskania ruchu kursora na ekranie monitora. Standardowa mysz złożona
 • Definicja MP3 Co to znaczy to rodzaj kompresji stratnej sekwencji dźwiękowych do plików o w miarę niewielkich rozmiarach (zazwyczaj około jednej dwunastej rozmiarów
 • Definicja MiniDysk Co to znaczy aktualnie coraz mniej dostępny nośnik danych. MiniDysk (MD) z wyglądu przypomina dyskietkę magnetyczną 3,5 cala, korzystanie z niego wymaga
 • Definicja MTBF Co to znaczy czas pracy urządzenia (w godzinach), zanim ulegnie ono awarii. Wartość MTBF podaje się zazwyczaj dla dysków twardych, gdzie przedmioty
 • Definicja monitor Co to znaczy wyświetla obrazy przekazywane do niego z karty graficznej. Typowa przekątna ekranu monitora to aktualnie 17 cali (42 centymetry). Por
 • Definicja Mandrake Linux Co to znaczy poprzez firmę MandrekeSoft, pierwotnie rozwijająca się na bazie dystrybucji Red Hat Linux. Mandrake Linux popularny jest za darmo (w
 • Definicja mapowanie dysków Co to znaczy litery dysku do określonego katalogu istniejącego na innym komputerze w sieci, zazwyczaj na serwerze. Mapowanie ułatwia przeglądanie
 • Definicja Microdrive Co to znaczy wymiary i układ styków są takie same, jak karty pamięci CompactFlash typ II. Znaczy to wymiary urządzenia wynoszące zaledwie 36,4x42,8x5
 • Definicja MPEG Co to znaczy ekspertów zajmujących się analizą obrazu i transmisji cyfrowej danych. Opracowała między innymi standardy MPEG-1 i ulepszony MPEG-2
 • Definicja mirror Co to znaczy tworzy się po to, by pliki znajdujące się na nich były ściągane z jak największą efektywnością - wiadomo gdyż, iż wiele szybciej można coś
 • Definicja Mixed Mode CD Co to znaczy nagrania), na której zawarto dane komputerowe i ścieżki z muzyką, gdzie dane zgromadzone są na pierwszej ścieżce, a muzyka na kolejnych

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Mixed Mode Cd, Mirror, Mpeg, Microdrive, Mapowanie Dysków, Mandrake Linux, Monitor, Mtbf, Minidysk, Mp3, Mysz, Modem, Mainframe, Menedżer Zadań, Menu Startowe co to jest.

Słownik Mixed Mode Cd, Mirror, Mpeg, Microdrive, Mapowanie Dysków co to znaczy.