półprzewodnik port co to jest
Półprzewodnik, Port Podczerwieni, Problem Roku 2000, Plik Wymiany, Pentium Iii, Próbka Dźwiękowa.
Znaczenie półprzewodnik port definicja.

Słownik i definicje komputerowe na P

 • Definicja Point to Point Protocol Komputer Zobacz PPP co to jest.
 • Definicja Szeroki Port Komputer Potocznie port komunikacyjny 25-pinowy definicja.
 • Definicja 232 Rs Port Komputer Zobacz port COM co znaczy.
 • Definicja Power Komputer Przycisk na obudowie komputera. Power umożliwia jego włączenie i wyłączenie słownik.
 • Definicja Power On Self Test Komputer Zobacz POST znaczenie.
 • Definicja Pc800 Komputer Pamięć typu RDRAM, pracująca z FSB 400 MHz i z max. szybkością transferu danych 3200 MB/s czym jest.
 • Definicja Cd Płyta Komputer Zobacz CD co to jest.
 • Definicja Pga Komputer procesora. Podłożem, gdzie umieszczone są piny, jest zwykle ceramika. Z angielskiego: Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA definicja.
 • Definicja Pakowanie Komputer Zobacz kompresja co znaczy.
 • Definicja Paker Komputer Zobacz program kompresujący słownik.
 • Definicja Operacyjna Pamięć Komputer Potocznie - pamięć RAM znaczenie.
 • Definicja Podręczna Pamięć Komputer Zobacz cache czym jest.
 • Definicja Pcn Komputer Północnej pracujący w paśmie 1900 MHz. Z angielskiego: Personal Communication Network - osobista sieć komunikacyjna. Por. DCS co to jest.
 • Definicja Computer Personal Komputer Zobacz komputer osobisty definicja.
 • Definicja Pif Komputer Zobacz plik PIF co znaczy.
 • Definicja Pc Komputer Zobacz komputer osobisty słownik.
 • Definicja Card Pc Komputer Zobacz karta PCMCIA znaczenie.
 • Definicja Peltier Komputer Zobacz ogniwo Peltiera czym jest.
 • Definicja Privacy Good Pretty Komputer Zobacz PGP co to jest.
 • Definicja Interface Rate Primary Komputer Zobacz PRI definicja.
 • Definicja Pal Komputer Zobacz mechanizm PAL co znaczy.
 • Definicja O I Port Komputer który urządzenia I/O wymieniają dane z procesorem. Wskaźnik I/O ustawia się na przykład dla niektórych kart muzycznych i COM-ów. Zwany jest słownik.
 • Definicja Irda Port Komputer Zobacz port podczerwieni znaczenie.
 • Definicja Dalej Przekaż Komputer Zobacz forward czym jest.
 • Definicja Ip Adres Publiczny Komputer Zobacz adres IP co to jest.
 • Definicja Narzędzi Pasek Komputer więcej pasków, na których znajdują się ikony. Klikając na nie, wydaje się polecenie, które inaczej jest dostępne tylko przez menu programu definicja.
 • Definicja Rezydentny Program Komputer znajduje się w pamięci komputera i jest aktywny - wykonuje jakieś zadania. Typowym programem rezydentnym jest monitor w programach co znaczy.
 • Definicja Przygodówka Komputer Zobacz gra przygodowa słownik.
 • Definicja Pri Komputer wykorzystuje 23 albo 30 kanałów B i jeden kanał D, co zapewnia w sumie prędkość transmisji około 2 Mbps. PRI jest, z racji na własne znaczenie.
 • Definicja Primary Komputer Ustalenie pierwszego kanału kontrolera IDE. Z angielskiego: nadrzędny. Por. master/slave czym jest.
 • Definicja Pecet Komputer kompatybilny ze standardem przedsiębiorstwa IBM i używa procesora z rodz. x86 albo z nim zgodnego. Każdy pecet ma BIOS. Na pecetach co to jest.
 • Definicja Pc266 Komputer Pamięć typu DDR-SDRAM, pracująca z FSB 133 MHz i z max. szybkością transferu danych 2100 MB/s. Nazywana również PC2100 definicja.
 • Definicja Matryca Pasywna Komputer ciekłokrystalicznego. Wyświetlacze tego typu charakteryzują się lekko rozmytym obrazem (szczególnie gdy na ekranie porusza się przedmiot z co znaczy.
 • Definicja Kolorów Paleta Komputer wyświetlenia kolorów. Rozmiar palety kolorów zależy przede wszystkim od używanej karty graficznej. Regularnie jednak aplikacje (szczególnie słownik.
 • Definicja L1 Pamięć Komputer Zobacz L1 znaczenie.
 • Definicja Sterowania Panel Komputer użytkownikowi na sprawowanie kontroli nad niektórymi aspektami i właściwościami mechanizmu operacyjnego i podłączonymi urządzeniami czym jest.
 • Definicja L3 Pamięć Komputer Zobacz L3 co to jest.
 • Definicja Palomino Komputer Nazwa kodowa wersji procesora Athlon XP wykonanych w technologii 0,18 mikrona definicja.
 • Definicja Masowa Pamięć Komputer komputerowej, która umożliwia przechowywanie dużych ilości danych w odróżnieniu do pamięci RAM i ROM. Najważniejsze rodzaje pamięci masowej co znaczy.
 • Definicja Pamięć Komputer urządzeń wykorzystywanych do przechowywania danych. Pamięć dzieli się na tymczasową (na przykład pamięć RAM), stałą (((na przykład pamięć słownik.
 • Definicja Antyaliasing Pełnoekranowy Komputer Zobacz FSAA znaczenie.
 • Definicja Personal Computer Memory Card International Associ Komputer Zobacz PCMCIA czym jest.
 • Definicja Cyfrowego Dźwięku Parametry Komputer określających właściwości dźwięku zapisanego w formie elektronicznej. Pierwszym jest częstotliwość próbkowania dźwięku wyrażona w co to jest.
 • Definicja Writing Packet Komputer Zobacz nagrywanie pakietowe definicja.
 • Definicja Cache Pamięć Komputer Zobacz cache co znaczy.
 • Definicja Wideo Pamięć Komputer Zobacz SGRAM, VRAM, SDRAM, DDR-SDRAM słownik.
 • Definicja P2P Komputer Zobacz peer-to-peer znaczenie.
 • Definicja L2 Pamięć Komputer Zobacz L2 czym jest.
 • Definicja P Komputer 39;n co to jest.
 • Definicja Pc333 Komputer Pamięć typu DDR-SDRAM, pracująca z FSB 166 MHz i z max. szybkością transferu danych 2700 MB/s. Nazywana również PC2700 definicja.
 • Definicja Pcx Komputer opracowany na początku lat osiemdziesiątych, gdy w zastosowaniu były karty graficzne CGA i Hercules. Później modyfikowany; aktualnie co znaczy.
 • Definicja Pc400 Komputer Pamięć typu DDR-SDRAM, pracująca z FSB 200 MHz i z max. szybkością transferu danych 3200 MB/s. Nazywana również PC3200 słownik.
 • Definicja Pascal Komputer Jeden z języków programowania dostępny raczej na wyższych uczelniach jako język idealnie uczący programowania. Por. Delphi znaczenie.
 • Definicja Parzystość Komputer Zobacz kontrola parzystości czym jest.
 • Definicja Pc1066 Komputer Pamięć typu RDRAM, która pracuje z FSB 533 MHz i ma max. prędkość transferu danych 4200 MB/s co to jest.
 • Definicja Menu Pasek Komputer dla tego mechanizmu programach) przy górnej krawędzi każdego okna znajduje się pasek zawierający listę menu. W każdym z nich (rozwijać je definicja.
 • Definicja Tytułowy Pasek Komputer okna Windows (czy także każdego innego GUI). Pojawiają się na nim wiadomości o nazwie uruchomionego programu i otworzonego w nim dokumentu co znaczy.
 • Definicja Pcl Komputer drukarek laserowych wprowadzony na rynek poprzez firmę Hewlett-Packard. Z angielskiego: Printer Control Language - język kontroli drukarki słownik.
 • Definicja Pc200 Komputer Pamięć typu DDR-SDRAM, pracująca z FSB 100 MHz i z max. szybkością transferu danych 1600 MB/s. Nazywana również PC1600 znaczenie.
 • Definicja Pcmcia Komputer promuje standard niewielkich kart rozszerzeń, raczej do komputerów przenośnych. Z angielskiego: Personal Computer Memory Card International czym jest.
 • Definicja Dos Pc Komputer operacyjny komputerów osobistych opracowany dla koncernu IBM w początkach działania przedsiębiorstwa Microsoft. Z angielskiego: Personal co to jest.
 • Definicja Pcm Komputer dźwiękowego w celu jego digitalizacji. Pliki w formacie Wave zawierają dźwięk zdigitalizowany właśnie przy zastosowaniu PCM. Tę metodę definicja.
 • Definicja Piktogram Komputer Zobacz ikona co znaczy.
 • Definicja Pentium Komputer generacji wprowadzony na rynek w 1993 r. poprzez firmę Intel jako następca procesora 486DX. Zawiera 3,3 miliona tranzystorów i pamięć L1 o słownik.
 • Definicja Number Identification Personal Komputer Zobacz PIN znaczenie.
 • Definicja M Pentium Komputer Nazwa wersji procesorów z rodz. Pentium przeznaczonych do notebooków. M to skrót od z angielskiego: mobile - przenośny czym jest.
 • Definicja Personalizacja Komputer indywidualnych potrzeb korzystającego z niego internauty. Może być dokonane poprzez gościa serwisu albo szczególny algorytm, który co to jest.
 • Definicja Peer To Peer Komputer wykorzystywanych użytkownikom do wymiany plików za pośrednictwem internetu. Programy p2p wyszukują w sieci inne komputery, na których definicja.
 • Definicja Multimedialny Plik Komputer sposób przekazywania informacji. Zwykle mianem tym określa się pliki z zapisanym obrazem i dźwiękiem. Najpopularniejszymi formatami co znaczy.
 • Definicja Ii Pentium Komputer generacji wprowadzony na rynek w 1997 r. poprzez firmę Intel jako następca procesora Pentium. Na płycie głównej montowany jest w gnieździe słownik.
 • Definicja Assistant Digital Personal Komputer Zobacz PDA znaczenie.
 • Definicja Cieniowanie Phonga Komputer Zobacz cieniowanie czym jest.
 • Definicja Interconnect Components Peripherial Komputer Zobacz PCI co to jest.
 • Definicja Personal Computer Disk Operating System Komputer Zobacz PC-DOS definicja.
 • Definicja Pip Komputer zaawansowanych technicznie telewizorach. Pozwala na jednoczesny odbiór dwóch stacji telewizyjnych, a dokładniej na podgląd dowolnego kanału co znaczy.
 • Definicja Pii Komputer Zobacz Pentium II słownik.
 • Definicja Świetlne Pióro Komputer projektowych) urządzenie wykorzystywane do sterowania komputerem (zamiast myszy). Polecenia, na przykład kliknięcia na ikonę, wydaje się znaczenie.
 • Definicja Pin Komputer wtyczek, procesorów i innych urządzeń, które mogą być łączone. Poprzez piny urządzenia mogą wymieniać dane albo być zasilane. Piny z czym jest.
 • Definicja Piii Komputer Zobacz Pentium III co to jest.
 • Definicja Cd Photo Komputer optycznych wymyślony poprzez przedsiębiorstwa Kodak i Philips. Pozwala na umieszczenie na jednym krążku do 100 wysokiej jakości zdjęć. W definicja.
 • Definicja Muzyczny Plik Komputer Zobacz plik dźwiękowy co znaczy.
 • Definicja Picture In Picture Komputer Zobacz PIP słownik.
 • Definicja Pin Komputer umożliwiająca korzystanie z zabezpieczonych kart elektronicznych - takich jak karty kredytowe, karty SIM, karty bankomatowe i tym podobne Z znaczenie.
 • Definicja Pio Komputer przesyłania danych między dyskiem twardym a pamięcią RAM komputera. Transfer PIO działa w kilku trybach różniących się od siebie czym jest.
 • Definicja Skompresowany Plik Komputer Zobacz archiwum co to jest.
 • Definicja Procesor Pod Podstawka Komputer Zobacz gniazdo (def. 1 definicja.
 • Definicja Archiwalny Plik Komputer 1. Plik, który ma nadany atrybut archiwalny. 2. Zobacz archiwum co znaczy.
 • Definicja Stronicowania Plik Komputer Zobacz plik wymiany słownik.
 • Definicja Inf Plik Komputer inf) zawierający wiadomości dla mechanizmu operacyjnego, gdzie skopiować potrzebne pliki i jakich dokonać modyfikacji w rejestrze Windows w znaczenie.
 • Definicja Tekstowy Plik Komputer Tego rodzaju pliki są najczęściej tworzone w edytorach tekstu i mają zazwyczaj rozszerzenie .txt Nie są w nich jednak zachowane wiadomości czym jest.
 • Definicja Html Plik Komputer Plik (zazwyczaj z rozszerzeniem .htm albo .html), którego zawartość stanowi ciąg poleceń dla przeglądarki stron WWW napisanych w HTML co to jest.
 • Definicja Platformówka Komputer zręcznościowej. Zasady gry są dość proste - bohater, który skacze po następnych poziomach (tak zwany platformach), walczy z przeciwnikami i definicja.
 • Definicja Dokumentu Plik Komputer Zobacz dokument co znaczy.
 • Definicja Programu Plik Komputer Zobacz plik wykonywalny słownik.
 • Definicja Wsh Plik Komputer Plik ustawień Hosta skryptów Windows. Można określić w nim czas trwania operacji wykonywanej poprzez skrypt. Pliki te mają rozszerzenie .wsh znaczenie.
 • Definicja Dźwiękowy Plik Komputer wiadomość dźwiękowa - jako nuty (MIDI), dźwięk w formacie Wave, dźwięk skompresowany (MP3). Pliki dźwiękowe i ich rodzaje rozróżniamy po czym jest.
 • Definicja Midi Plik Komputer Plik zawierający muzykę w formacie MIDI. Najczęściej występuje z rozszerzeniem .mid co to jest.
 • Definicja Ukryty Plik Komputer Plik, który ma nadany atrybut ukryty definicja.
 • Definicja Wykonywalny Plik Komputer Plik, który można uruchomić. Pliki wykonywalne mają rozszerzenia: .bat, .com albo .exe co znaczy.
 • Definicja Ini Plik Komputer noszący rozszerzenie .ini plik tekstowy zawierający zapis konfiguracji programu albo mechanizmu operacyjnego słownik.
 • Definicja Png Komputer format graficzny mający zastąpić format GIF, który stał się formatem licencjonowanym. PNG pozwala na zapisywanie obrazów w 32-bitowym znaczenie.
 • Definicja Pobieranie Komputer Zobacz ściąganie czym jest.
 • Definicja Audio Dvd Płyta Komputer Zobacz DVD Audio co to jest.
 • Definicja Poddomena Komputer odczytuje się od końca. Domena w przykładowej nazwie www.komputerswiat.pl to .pl Jej poddomeną jest .komputerswiat.pl definicja.
 • Definicja Pnp Komputer Zobacz Plug and Play co znaczy.
 • Definicja Rw Cd Płyta Komputer Zobacz CD-RW słownik.
 • Definicja Video Dvd Płyta Komputer Zobacz DVD Film znaczenie.
 • Definicja Optyczna Płyta Komputer Zobacz dysk optyczny czym jest.
 • Definicja Rom Dvd Płyta Komputer Zobacz DVD-ROM co to jest.
 • Definicja płyta audio CD-R Komputer Zobacz audio CD-R definicja.
 • Definicja Zarchiwizowany Plik Komputer Zobacz archiwum co znaczy.
 • Definicja Elektroniczna Poczta Komputer Zobacz e-mail słownik.
 • Definicja Nagrywalna Płyta Komputer Nośnik optyczny, na którym można zapisać w sposób trwały wiadomości. Do płyt nagrywalnych należą: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW znaczenie.
 • Definicja R Cd Płyta Komputer Zobacz CD-R czym jest.
 • Definicja Głosowa Poczta Komputer automatycznej sekretarki. Dostęp do informacji przechowywanej w poczcie głosowej jest możliwy po wybraniu odpowiedniego numeru i podaniu co to jest.
 • Definicja Winylowa Płyta Komputer Zobacz płyta analogowa definicja.
 • Definicja Bezzworkowa Płyta Komputer ustawiać sporo parametrów, takich jak rozmiar napięcia płynącego do procesora czy częstotliwość taktowania procesora dzięki zworek. Na co znaczy.
 • Definicja Kompaktowa Płyta Komputer którym można zapisać cyfrową informację. Został zaprojektowany, by zmieścić nieco ponad 74 minuty muzyki jakości CD. Dane zapisane w słownik.
 • Definicja In Plug Komputer uzupełniający możliwości większego programu (na przykład przeglądarki stron WWW). Plug-in pozwala na wyświetlanie na monitorze różnorodnych znaczenie.
 • Definicja Drukarki Port Komputer Zobacz port LPT czym jest.
 • Definicja Wyboru Pole Komputer Zobacz spis wyboru co to jest.
 • Definicja Up Pop Komputer Ustalenie stosowane w odniesieniu do okien bądź menu pojawiających się na ekranie. Z angielskiego: pop-up - pojawiać się nagle definicja.
 • Definicja Komutowane Połączenie Komputer Zobacz dostęp komutowany co znaczy.
 • Definicja Akumulatora Pojemność Komputer ładunku elektrycznego. Pojemność akumulatora określa rozmiar ładunku, który można uzyskać, rozładowując w pełni naładowany akumulator słownik.
 • Definicja Tuszem Z Pojemnik Komputer Zobacz kartridż znaczenie.
 • Definicja program do nagrywania płyt Komputer zapisanie danych albo muzyki na płycie nagrywalnej. Programy te w wersji OEM są zazwyczaj dostarczane razem z nagrywarkami płyt - na czym jest.
 • Definicja Partycja Podstawowa Komputer twardym, na której jest instalowany mechanizm operacyjny i z której jest uruchamiany. Na jednym dysku twardym mogą istnieć maksymalnie co to jest.
 • Definicja Podkatalog Komputer Katalog istniejący wewnątrz innego katalogu definicja.
 • Definicja Com Port Komputer w gniazdo męskie. W starszych modelach komputerów montowany był w formie portów szerokich i portów wąskich; aktualnie pecety są wyposażane co znaczy.
 • Definicja Techniczna Pomoc Komputer Zobacz hotline słownik.
 • Definicja Wewnątrzsieciowe Połączenie Komputer ramach sieci należącej do jednego operatora (gdy osoba inicjująca połączenie i odbierająca je są abonentami tej samej sieci znaczenie.
 • Definicja Gier Port Komputer Zobacz gameport czym jest.
 • Definicja Firewire Port Komputer Zobacz FireWire co to jest.
 • Definicja Pop3 Komputer elektronicznej z serwera pocztowego. W niektórych angielskojęzycznych programach pocztowych POP3 określany jest jako Incoming Mail Server definicja.
 • Definicja Pozasieciowe Połączenie Komputer wywoływany korzysta z usług innej sieci niż abonent inicjujący połączenie (na przykład abonent sieci Plus GSM dzwoni do abonenta Ery co znaczy.
 • Definicja Post Office Protocol 3 Komputer Zobacz POP3 słownik.
 • Definicja Wąski Port Komputer Potocznie port komunikacyjny 9-pinowy znaczenie.
 • Definicja Portal Komputer bogatą ofertę jest skierowany do szerokiego grona internautów. W najwyższym stopniu znane portale zagraniczne to: AOL, Netscape, Lycos czym jest.
 • Definicja Graphics Network Portable Komputer Zobacz PNG co to jest.
 • Definicja Post Komputer Informacja wysłana na grupę dyskusyjną i widoczna na niej dla innych internautów definicja.
 • Definicja Powerpoint Komputer Program do tworzenia prezentacji przedsiębiorstwa Microsoft popularny osobno albo jako część pakietu biurowego Microsoft Office co znaczy.
 • Definicja Exchange Branch Private Komputer Zobacz PBX słownik.
 • Definicja Wertykalny Portal Komputer Zobacz serwis tematyczny znaczenie.
 • Definicja Language Control Printer Komputer Zobacz PCL czym jest.
 • Definicja Lpt Port Komputer dzięki którego można podłączyć między innymi drukarkę, skaner, zewnętrzny napęd ZIP, czasami również klucz sprzętowy. Starsze porty co to jest.
 • Definicja Dźwięku Pozycjonowanie Komputer słuchaczowi wydawało się, iż nie słyszy go bezpośrednio z głośników, ale z różnych źródeł umieszczonych w otaczającej go przestrzeni definicja.
 • Definicja Równoległy Port Komputer Ustalenie równoległy wzięło się z faktu, iż dane są w nim przekazywane w formie całych bajtów (osiem bitów jednocześnie). Dlatego transfer co znaczy.
 • Definicja Postmaster Komputer Zakłada konta pocztowe i rozwiązuje problemy powiązane z wysyłaniem i odbieraniem poczty e-mail. Adres e-mail postmastera rozpoczyna się słownik.
 • Definicja Prequel Komputer o wydarzeniach, które miały miejsce chronologicznie wcześniej. W razie Gwiezdnych wojen dotyczy to powstającej aktualnie nowej trylogii znaczenie.
 • Definicja Transferu Prędkość Komputer Zobacz prędkość transferu czym jest.
 • Definicja Prefiks Komputer sieci. Dodatkowe kilka cyfr wybierane na klawiaturze telefonu (po zerze, a przed numerem kierunkowym) pozwala wybrać operatora świadczącego co to jest.
 • Definicja Ppp Komputer używana w momencie połączenia z dostawcą usług internetowych. Dzięki protokołowi PPP możliwa jest transmisja danych między modemami definicja.
 • Definicja Transmisji Prędkość Komputer Zobacz prędkość transmisji co znaczy.
 • Definicja Dźwięku Procesor Komputer Do typowych zadań realizowanych poprzez procesor dźwięku należy kierowanie przestrzenią dźwięku (na przykład w systemie Dolby Pro Logic), a słownik.
 • Definicja File Information Program Komputer Zobacz plik PIF znaczenie.
 • Definicja Pakujący Program Komputer Zobacz program kompresujący czym jest.
 • Definicja program do tworzenia prezentacji Komputer przygotowanie graficznych pokazów na ekranie komputera albo wydrukowanie ich w formie notatek. Program taki potrafi wczytywać dane z innych co to jest.
 • Definicja Program Komputer Program może istnieć w dwóch formach: jako kod źródłowy i jako kod maszynowy. Częściej mamy do czynienia z kodem maszynowym, który definicja.
 • Definicja Graficzny Program Komputer rysunków albo fotografii zapisanych na dysku twardym w formie pliku graficznego. Możliwości modyfikacji rysunków i fotografii dzięki takich co znaczy.
 • Definicja Bazodanowy Program Komputer Zobacz program do tworzenia baz danych słownik.
 • Definicja program do tworzenia baz danych Komputer zaprojektowanie, powstanie i edycję bazy danych. Program taki oferuje sporo użytecznych funkcji, na przykład dowolne przeszukiwanie bazy znaczenie.
 • Definicja Biurowy Program Komputer Program komputerowy wchodzący w skład pakietu biurowego czym jest.
 • Definicja Użytkowy Program Komputer optymalizacją czy analizą działania mechanizmu operacyjnego albo danego urządzenia. Programami użytkowymi są wbudowane w Windows co to jest.
 • Definicja Przelotka Komputer Zobacz przejściówka definicja.
 • Definicja Output Input Programmed Komputer Zobacz PIO co znaczy.
 • Definicja Przeciąganie Komputer Zobacz drag and drop słownik.
 • Definicja Proxy Komputer Zobacz serwer proxy znaczenie.
 • Definicja Dvd Odtwarzacz Programowy Komputer Zobacz odtwarzacz DVD (def. 2 czym jest.
 • Definicja Koncentryczny Przewód Komputer Zobacz kabel koncentryczny co to jest.
 • Definicja Internetowa Przeglądarka Komputer Zobacz przeglądarka stron WWW definicja.
 • Definicja Przejściówka Komputer na krótkim kabelku zbiór składający się z wtyczki i gniazda (każde innego typu). Pozwala podłączyć na przykład wtyczki cinch do gniazda co znaczy.
 • Definicja Analogowy Cyfrowo Przetwornik Komputer Zobacz DAC słownik.
 • Definicja Ip Adres Prywatny Komputer Zobacz adres IP znaczenie.
 • Definicja Provider Komputer Zobacz dostawca usług internetowych czym jest.
 • Definicja Przepięcie Komputer Krótkotrwały przyrost napięcia przekraczający max. dopuszczalne napięcie robocze co to jest.
 • Definicja Przenoszenie Komputer połączone z kasowaniem oryginału. Można na przykład przenieść zdanie z początku pisanego na komputerze listu na jego koniec albo cały definicja.
 • Definicja Przełącznik Komputer 1. Przedmiot obwodu, który można przełączać w dwa stany - włączony i wyłączony. 2. Zobacz wskaźnik. 3. Zobacz switch co znaczy.
 • Definicja Tonalne Przejście Komputer Zobacz gradient słownik.
 • Definicja Przycisk Komputer na przycisk może spowodować najróżniejsze funkcje - na przykład zmianę koloru czcionki, drukowanie albo sprawdzanie pisowni. Regularnie znaczenie.
 • Definicja Cyfrowy Analogowo Przetwornik Komputer Zobacz ADC czym jest.
 • Definicja Programista Komputer Osoba tworząca (pisząca) oprogramowanie komputerowe. Por. programowanie, obiektowy język programowania, kod źródłowy, kompilacja co to jest.
 • Definicja 2 Ps Komputer Nazwa komputerów wytwarzanych poprzez firmę IBM, gdzie po raz pierwszy zastosowano architekturę MCA i port PS/2 definicja.
 • Definicja Prescott Komputer premiera została zaplanowana na pierwsze miesiące 2004 r. Pierwsze procesory Prescott mają pracować z częstotliwością 3,4 GHz i z FSB 800 co znaczy.
 • Definicja Narzędziowy Program Komputer Zobacz program użytkowy słownik.
 • Definicja Rpm Pakiet Komputer Zobacz RPM znaczenie.
 • Definicja Przerwanie Komputer Zobacz IRQ czym jest.
 • Definicja Paid Pre Komputer Zobacz karta pre-paid co to jest.
 • Definicja Pixel Komputer Zobacz piksel definicja.
 • Definicja Paint Komputer Wbudowany w Windows prosty program do tworzenia grafiki rastrowej co znaczy.
 • Definicja Przepustowość Komputer poprzez jakieś medium (zazwyczaj kabel) w ciągu jednej sekundy; jednostką przepustowości jest bps (liczba przesłanych bitów w ciągu słownik.
 • Definicja Ppga Komputer procesora. Procesory z obudową PPGA pasują do gniazd określanych jako Socket 370. W ten sposób montowany był Celeron w wersjach od 300 do znaczenie.
 • Definicja Up Page Komputer Klawisze o działaniu odwrotnym niż Page Down. Z angielskiego: strona w górę czym jest.
 • Definicja Polecenie Komputer Zobacz komenda co to jest.
 • Definicja Polifonia Komputer kilku linii melodycznych. Telefony komórkowe dysponujące polifonicznymi dzwonkami mogą naśladować brzmienie prawdziwych instrumentów, a definicja.
 • Definicja Proces Komputer Zobacz zadanie co znaczy.
 • Definicja Polygon Komputer Z angielskiego: wielokąt słownik.
 • Definicja Pc433 Komputer Pamięć typu DDR-SDRAM, pracująca z FSB 417 MHz i z max. szybkością transferu danych 3500 MB/s. Nazywana również PC3500 znaczenie.
 • Definicja Systemowy Plik Komputer systemowy. 2. Plik konieczny do działania mechanizmu operacyjnego - na przykład command.com czy także jeden z plików rejestru Windows czym jest.
 • Definicja Programowanie Komputer Sztuka albo mechanizm pisania (tworzenia) programów w języku programowania co to jest.
 • Definicja Down Page Komputer Jeden z nich znajduje się u dołu klawiatury numerycznej (opisany jako PgDn), drugi (opisany jako Page Down) - na bloku klawiatury definicja.
 • Definicja Dvd Płyta Komputer Zobacz DVD co znaczy.
 • Definicja Pda Komputer Typowy PDA nie ma klawiatury i dane wprowadza się do niego dzięki specjalnego rysika, pisząc na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (wybrane słownik.
 • Definicja Pif Plik Komputer wiadomości na temat działania wersji dosowych w środowisku Windows, takie jak wielkość okna czy sposób zastosowania pamięci. Pliki te mogą znaczenie.
 • Definicja Pakiet Komputer Linuksa. Większość znanych dystrybucji Linuksa, takich jak Red Hat Linux i Mandrake Linux, korzysta z pakietów w formacie RPM czym jest.
 • Definicja Muzyczny Program Komputer dźwięku albo jego modyfikowanie. Odpowiednikiem programu muzycznego jest sekwencer MIDI (na przykład Cubase VST przedsiębiorstwa Steinberg co to jest.
 • Definicja Podczerwień Komputer dla człowieka, o długości fali powyżej 780 nanometrów. Podczerwień jest używana między innymi w pilotach do telewizorów i magnetowidów i w definicja.
 • Definicja Stanu Pasek Komputer folderów albo programów zawierająca krótką informację na temat zawartości folderu albo stanu działania aplikacji. Na przykład Eksplorator co znaczy.
 • Definicja Podzespół Komputer komputer, by móc prawidłowo działać, musi być wyposażony w podzespoły takie, jak: płyta kluczowa, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, karta słownik.
 • Definicja Wirtualna Pamięć Komputer miejsca dla uruchamianych programów, mechanizm operacyjny może część z nich przesunąć do pamięci wirtualnej - istniejącej na dysku twardym znaczenie.
 • Definicja Prescan Komputer sterującym skanerem. To jest szybki skan wykonany z niską rozdzielczością. Umożliwia podgląd skanowanego dokumentu, jeszcze przed właściwym czym jest.
 • Definicja Pager Komputer informujący swojego użytkownika o nadejściu informacje. Pager może działać na zmysł słuchu (przenikliwy dźwięk), dotyku (wibracje) albo co to jest.
 • Definicja Platforma Komputer procesora, która definiuje, jakie aplikacje można na takim komputerze uruchomić. Przykład dwóch różnych platform to pecet i Macintosh. 2 definicja.
 • Definicja Pirat Komputer oprogramowania albo je rozprowadza. Piratem jest użytkownik kopii oprogramowania zainstalowanego na wielu różnych komputerach, użytkownik co znaczy.
 • Definicja Patch Komputer mechanizmu operacyjnego, które likwiduje usterki i błędy przeoczone w momencie jego stworzenia. Patche to zazwyczaj niewielkich rozmiarów słownik.
 • Definicja Www Stron Przeglądarka Komputer na ekranie zawartości strony WWW. Przeglądarka stron WWW to klient serwera stron WWW. Pierwsze przeglądarki stron WWW powstały na początku znaczenie.
 • Definicja Podgląd Komputer ma wbudowane okna podglądów dokumentów. Dlatego można sprawdzić sukces jakiejś operacji, zanim zostanie ona w rzeczywistości wykonana czym jest.
 • Definicja Pro Pentium Komputer generacji wprowadzony na rynek w 1995 r. poprzez firmę Intel jako procesor o dużej wydajności do serwerów pracujących z 32-bitowymi co to jest.
 • Definicja Tymczasowy Plik Komputer twardym komputera tylko na określony czas, a następnie kasowany. Pliki czasowe tworzy regularnie mechanizm operacyjny i wybrane aplikacje definicja.
 • Definicja Logiczna Partycja Komputer Nieprawidłowe, aczkolwiek regularnie służące, ustalenie dysku logicznego co znaczy.
 • Definicja Photoshop Komputer obróbki grafiki rastrowej przedsiębiorstwa Adobe Systems, Inc. Początkowo popularny był tylko na komputery Macintosh, z czasem skorzystać słownik.
 • Definicja Pbx Komputer własnych potrzeb poprzez przedsiębiorstwa albo osoby prywatne. PBX zwykle połączona jest z publiczną siecią telefoniczną za pośrednictwem znaczenie.
 • Definicja Główna Płyta Komputer stanowiąca podłoże, na którym umieszcza się układy elektroniczne komputera, takie jak procesor, pamięć RAM czy karty rozszerzeń. Prócz tego czym jest.
 • Definicja Profil Komputer korzystającego z mechanizmu operacyjnego albo programu. W sytuacji mechanizmów Windows profile umożliwiają na przykład ustawienie własnego co to jest.
 • Definicja Kompresujący Program Komputer danych, a więc minimalizuje liczba miejsca zajmowanego poprzez wiadomości. Programy kompresujące stosują zazwyczaj algorytmy wykrywające definicja.
 • Definicja Faksowy Program Komputer odbieranie, a również tworzenie faksów. Do pracy wymaga zainstalowanego w komputerze faksmodemu. Faks jest odbierany i zachowywany jako co znaczy.
 • Definicja Pomoc Komputer informacji elektronicznej. W większość programów w Windows (podobnie jak w sam mechanizm operacyjny) wbudowano pomoc, do której najczęściej słownik.
 • Definicja Photoret Komputer w wytwarzanych poprzez tę firmę drukarkach atramentowych wykorzystywana poprawie jakości wydruku bez zwiększania jego rozdzielczości znaczenie.
 • Definicja Pit Komputer kompaktowej (na przykład CD-ROM, DVD-ROM), którego przykładem na płytach nagrywalnych są zmiany właściwości optycznych farby bądź stopu czym jest.
 • Definicja Graficzny Plik Komputer programie graficznym. Pliki graficzne mają różne rozszerzenia określające ich właściwości (raczej paletę kolorów i wykorzystaną kompresję co to jest.
 • Definicja Pocztowy Program Komputer wysyłanie, odbieranie i przechowywanie poczty elektronicznej. Program pocztowy powinien zawierać książkę adresową, oferować sposobność definicja.
 • Definicja 2 Ps Port Komputer firmę IBM. Dane są do niego przekazywane jako szereg bitów, czyli to jest odmiana portu szeregowego. Za jego pomocą podłącza się do co znaczy.
 • Definicja Screen Print Komputer kluczowym blokiem klawiatury komputera a klawiaturą numeryczną (po prawej stronie klawisza F12). W Windows jest on używany do wykonywania słownik.
 • Definicja Elektroniczny Podpis Komputer cyfr konieczny do zawierania umów cywilno-prawnych na odległość w środowisku elektronicznym - przede wszystkim w internecie. Dzięki niemu znaczenie.
 • Definicja Usb Port Komputer komputerów, który prawie kompletnie wyparł z rynku służące dawniej porty szeregowe i porty równoległe. Został on opracowany poprzez czym jest.
 • Definicja Flash Pamięć Komputer innymi na płytach głównych pecetów do przechowywania BIOS-u. Jej zawartość może być wymieniona poprzez użytkownika przez wczytanie do niej co to jest.
 • Definicja Półdupleks Komputer jedną stronę w danej chwili. Termin ten może odnosić się zarówno do komputerów, jak i do w najwyższym stopniu podstawowych zjawisk - na definicja.
 • Definicja Pogłos Komputer wielokrotnym odbiciu się fal dźwiękowych w przestrzeniach zamkniętych. Dźwięk docierający do słuchacza dochodzi nie tylko bezpośrednio ze co znaczy.
 • Definicja Prezentacja Komputer formie graficznej. Złożona jest z szeregu slajdów, które można wyświetlać na rzutniku albo na ekranie monitora czy także wydrukować. Typowe słownik.
 • Definicja Php Komputer język skryptowy, do którego odwołuje się kod HTML stron WWW. Zaletą PHP jest zgodność z różnymi formatami baz danych. Nowsze wersje PHP znaczenie.
 • Definicja Pc133 Komputer magistrali danych komputera. Potocznie używa się go jednak do opisywania maksymalnej prędkości, z jaką są w stanie pracować moduły pamięci czym jest.
 • Definicja Rejestru Plik Komputer rejestr Windows: mechanizm.dat albo user.dat 2. Plik tekstowy o rozszerzeniu .reg zawierający cały rejestr Windows albo jego fragment co to jest.
 • Definicja Komunikacyjny Port Komputer komputera, do którego podłączamy takie urządzenia, jak mysz, drukarkę czy modem. Wybrane porty umieszczone są bezpośrednio na płycie definicja.
 • Definicja Wysterowania Poziom Komputer jak głośno zostanie nagrany dźwięk na taśmie magnetofonowej. Gdy nie jest służąca żadna zredukowanie szumów i nagranie wykonano przy co znaczy.
 • Definicja Nagrania Podsłuch Komputer są w oddzielne głowice do nagrywania i odtwarzania. Gdyż głowica odtwarzająca umieszczona jest za nagrywającą, można w momencie nagrywania słownik.
 • Definicja Pgp Komputer szyfrowania danych, najczęściej tych, które wysyłane są w poczcie elektronicznej. Odbiorca zaszyfrowanej poczty, by ją odczytać, musi także znaczenie.
 • Definicja Post Komputer komputer na jego głównych komponentach. Do POST należy zazwyczaj test pamięci RAM, test podłączonych dysków twardych i napędów dyskietek, a czym jest.
 • Definicja Pc100 Komputer magistrali danych komputera. Potocznie używa się go jednak do opisywania maksymalnej prędkości, z jaką są w stanie pracować moduły pamięci co to jest.
 • Definicja Antywirusowy Program Komputer w plikach na nośnikach danych. Programy antywirusowe są zazwyczaj wyposażone w dwa niezależnie działające moduły: monitor i skaner. Gdyż definicja.
 • Definicja Przetaktowywanie Komputer elektronicznego, polegająca na zwiększaniu częstotliwości taktowania procesora albo pamięci RAM ponad wartość nominalną. W ten sposób można co znaczy.
 • Definicja Zapisu Prędkość Komputer nagrywarce płyt. W sytuacji nagrywarek CD-RW pojedyncza (x1) szybkość zapisu znaczy, iż zapełnienie krążka będzie trwało tyle, ile trwa słownik.
 • Definicja Protokół Komputer więcej komputerom przekazywanie sobie danych. Protokoły mają największe wykorzystanie w sieciach komputerowych, lecz są również używane znaczenie.
 • Definicja Parametr Komputer zachowanie. Wskaźnikiem może być na przykład kolor tła czy rozmiar czcionki, lecz również cechy charakterystyczne fali dźwiękowej (mówimy czym jest.
 • Definicja Pci Komputer normy standardu Plug and Play, obsługuje bus mastering i może przesyłać dane w porcjach zarówno po 32, jak 64 bity. Poprzez PCI urządzenie co to jest.
 • Definicja Biurowy Pakiet Komputer powodzeniem stosować nie tylko w biurze, lecz i w komputerach działających w domach użytkowników. W skład pakietu biurowego zawsze wchodzi definicja.
 • Definicja Przewijania Pasek Komputer nim w całości, wówczas przy prawej i/albo dolnej krawędzi okna pokazuje się pasek przewijania. Na jego końcach znajdują się strzałki co znaczy.
 • Definicja Pixelplus Komputer służąca szeroko w najnowszych telewizorach tego producenta. Pozwala ona na powiększenie rozdzielczości prezentowanego obrazu telewizyjnego słownik.
 • Definicja Przeplot Komputer żyły są podłączone do pinów we wtyczkach o takich samych numerach; można więc powiedzieć, iż żyły te biegną równolegle do siebie. W znaczenie.
 • Definicja Administratora Prawa Komputer mechanizmu operacyjnego albo sieci komputerowej. W sytuacji Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows 2003 Server wymaga dodania czym jest.
 • Definicja Pixelshader Komputer Programowalne, logiczne podzespoły procesora graficznego wyspecjalizowane w szybkim obliczaniu kolorów każdego piksela renderowanego obrazu co to jest.
 • Definicja Cyfrowa Platforma Komputer satelitarną w formie cyfrowej. Usługi te zazwyczaj obejmują transmisję kanałów telewizyjnych i radiowych z zachowaniem wysokiej jakości definicja.
 • Definicja Ip Tcp Port Komputer służąca poprzez klientów korzystających z protokołu TCP/IP. Port jest używany do tego, by klient wiedział, z którym serwisem działającym na co znaczy.
 • Definicja Zadań Pasek Komputer dolnej krawędzi ekranu. Charakterystycznym jego elementem jest przycisk Start. W okolicy niego stosunkowo uruchamiania poprzez użytkownika słownik.
 • Definicja Play And Plug Komputer opracowany poprzez firmę Intel. Jego założeniem to jest, iż bezpośrednio po włożeniu nowego urządzenia (na przykład karty graficznej czy znaczenie.
 • Definicja Plik Komputer informacji na nośnikach danych. Plikiem może być dowolny program, stworzony poprzez użytkownika dokument czy baza danych, z której ten czym jest.
 • Definicja Odczytu Prędkość Komputer napędu CD-ROM. Pierwszy napęd CD-ROM pracował z szybkością 150 kB/s i określano go jak napęd pojedynczej prędkości (x1). Następne, nowsze co to jest.
 • Definicja Kliknięcie Podwójne Komputer przedmiot GUI. Skutkuje ono zazwyczaj otworzenie zawartości ikony (folderu) albo uruchomienie programu. Gdy podwójne kliknięcie jest definicja.
 • Definicja Pro Shop Paint Komputer mający spore możliwości program graficzny przedsiębiorstwa Jasc Software. Początkowo przeznaczony jedynie do tworzenia grafiki rastrowej i co znaczy.
 • Definicja Ploter Komputer papierze używające szczególnych pisaków. Dlatego linie stworzone dzięki plotera są ciągłe (nawet najlepsza drukarka może tylko symulować słownik.
 • Definicja Podkręcanie Komputer elektronicznego do pracy z wyższymi wskaźnikami niż wartości nominalne. Podkręcać można dwa przedmioty umieszczone na płycie głównej i znaczenie.
 • Definicja Międzystrefowe Połączenie Komputer abonentami znajdującymi się w różnych strefach numeracyjnych. W Polsce zasięg 49 stref numeracyjnych jest prawie kompletnie zgodny ze czym jest.
 • Definicja Dostępu Prawa Komputer użytkownik ma prawo zrobić z plikiem albo folderem na danym komputerze. Prawa dostępu dotyczą operacji takich, jak zapisywanie, usunięcie co to jest.
 • Definicja Powerpc Komputer architekturze RISC, który powstał przy współpracy przedsiębiorstw Motorola, IBM i Apple. Najstarsza wersja tego procesora (oznaczenie definicja.
 • Definicja Postscript Komputer drukarek laserowych wprowadzony na rynek poprzez firmę Adobe Systems. PostScript do opisu stron wykorzystuje czcionki postskryptowe, które co znaczy.
 • Definicja Partycja Komputer twardego. Dzięki podziałowi dysku na partycje zmniejszają się ich klastry. Partycje stają się przydatne także wtedy, gdy służący mechanizm słownik.
 • Definicja Systemu Przywracanie Komputer pierwszy zastosowana w Windows Millennium, a następnie w Windows XP. Przywracanie mechanizmu umożliwia powrót Windows do prawidłowego znaczenie.
 • Definicja Graficzny Procesor Komputer graficznej albo na karcie akceleratora 3D odpowiedzialny za większość obliczeń związanych z prezentowaniem grafiki na ekranie. Procesory czym jest.
 • Definicja Dźwięku Próbkowanie Komputer analogowego dźwięku na formę cyfrową, polegająca na zapisywaniu go w równych odstępach czasu (ciągłe zapisywanie analogowego źródła nie co to jest.
 • Definicja 4 Pentium Komputer generacji wprowadzony na rynek w 2000 r. poprzez firmę Intel jako następca procesora Pentium III. Korzysta z innych gniazd niż procesory definicja.
 • Definicja Pdf Komputer programie Adobe Acrobat. Zapisywane w nim są wszystkie przedmioty drukowanego dokumentu, czyli tekst i grafika. Pliki w formacie PDF co znaczy.
 • Definicja Ping Komputer sprawdzić stan połączenia między dwoma komputerami w sieci: tym, na którym stosowane jest polecenie PING, a drugim, znajdującym się w tej słownik.
 • Definicja Powiązanie Komputer sieciową a protokołem sieciowym, protokołem a klientem albo protokołem a serwisem. Powiązania gwarantują współdziałanie tych czterech znaczenie.
 • Definicja Wsadowy Plik Komputer wykonywalny, który zawiera zrozumiałe dla komputera polecenia. Pliki wsadowe prawie zawsze uruchamiane są poprzez użytkownika (a nie z czym jest.
 • Definicja Szeregowy Port Komputer są do niego przekazywane jako ciąg bitów (w szeregu). Gdyż jednak komputer operuje na całych ciągach bitów zwanych bajtami, szczególny co to jest.
 • Definicja Wersja Pełna Komputer komercyjnego programu, pozbawiona żadnych ograniczeń, takich jak skrócony czas działania czy brak niektórych funkcji. Definicja pełna definicja.
 • Definicja Palmtop Komputer mieszczący się w dłoni człowieka. Palmtopy nie mają napędu dyskietek, napędu CD-ROM i dysku twardego (dane przechowują na karcie pamięci co znaczy.
 • Definicja Pulpit Komputer przedstawianej hierarchii folderów. Jest nadrzędny wobec wszystkich zainstalowanych w systemie napędów. Ustawienie pulpitu na szczycie słownik.
 • Definicja Analogowa Płyta Komputer także płytami winylowymi. Dźwięk na płycie analogowej zapisany jest na wytłoczonej mechanicznie ścieżce. Po torze ścieżki porusza się igła znaczenie.
 • Definicja Instalacyjny Program Komputer instalacji nowego oprogramowania (również mechanizmów operacyjnych). Prosi użytkownika (wykorzystując okna dialogowe) o potrzebne czym jest.
 • Definicja Piksel Komputer wielkości, a więc najmniejszy pkt., jaki może zostać wyświetlony albo wydrukowany. Piksele tworzą obraz widoczny na ekranie monitora i to co to jest.
 • Definicja Procesor Komputer na wykonywaniu instrukcji programów - jego rolę można porównać do mózgu człowieka. Procesor nadzoruje i synchronizuje pracę wszystkich definicja.
 • Definicja Dźwiękowa Próbka Komputer rejestrowanych albo odtwarzanych po sobie zapisów brzmienia. Taki pojedynczy, elementarny zapis określany jest jako próbka dźwiękowa. Dla co znaczy.
 • Definicja Iii Pentium Komputer generacji wprowadzony na rynek w 1999 r. poprzez firmę Intel jako następca procesora Pentium II. Zawiera 9 mln tranzystorów, 32 kB pamięci słownik.
 • Definicja Wymiany Plik Komputer pamięć wirtualna, zazwyczaj ma rozszerzenie .swp Umożliwia obejście ograniczeń stawianych poprzez niedobór pamięci RAM. Standardowo rozmiar znaczenie.
 • Definicja 2000 Roku Problem Komputer elektronicznych i oprogramowania używanego aktualnie na świecie związany ze metodą zapisu daty po 1999 r. Poprzez długi czas ze względów czym jest.
 • Definicja Podczerwieni Port Komputer komunikacyjnego, którego dane przesyła się jako szereg bitów, a medium transmisji danych jest podczerwień. Dlatego można obyć się bez kabli co to jest.
 • Definicja Półprzewodnik Komputer które idealnie przewodzą prąd (inaczej mówiąc, stawiają mu bardzo mały opór) - nazywamy je przewodnikami. Ich zupełnym przeciwieństwem są definicja.

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Półprzewodnik, Port Podczerwieni, Problem Roku 2000, Plik Wymiany, Pentium Iii, Próbka Dźwiękowa, Procesor, Piksel, Program Instalacyjny, Płyta Analogowa co to jest.

Słownik Półprzewodnik, Port Podczerwieni, Problem Roku 2000, Plik co to znaczy.