indeksowanie internet impuls co to jest
Iso, Indeksowanie, Internet, Impuls, Interaktywny, Irq, Irc, Intel, Ibm, Imap, Interpolacja, Isdn.
Znaczenie indeksowanie internet impuls definicja.

Słownik i definicje komputerowe na I

 • Definicja interfejs użytkownika Co to znaczy Zobacz interfejs (def. 1
 • Definicja IPv4 Co to znaczy Zobacz IP
 • Definicja italic Co to znaczy Zobacz kursywa
 • Definicja Indeo Co to znaczy Kodek audio i wideo opracowany poprzez firmę Intel. Por. MPEG
 • Definicja Industry Standard Architecture Co to znaczy Zobacz ISA
 • Definicja IP Co to znaczy Najważniejszą funkcją IP jest obsługa adresów IP. Zwana również IPv4. Z angielskiego: Internet Protocol - protokół internetowy. Por. IPv6
 • Definicja IPX Co to znaczy sieciach komputerowych z sieciowym systemem operacyjnym NetWare. Mimo łatwej konfiguracji protokół ten jest sukcesywnie wypierany poprzez
 • Definicja ID3 Co to znaczy Zobacz tag ID3
 • Definicja Internet Message Transfer Protocol Co to znaczy Zobacz IMAP
 • Definicja ISO image Co to znaczy Zobacz obraz płyty
 • Definicja IEEE 1394 Co to znaczy Zobacz FireWire
 • Definicja Incremental Packet Writing Co to znaczy Zobacz nagrywanie pakietowe
 • Definicja instalacja niestandardowa Co to znaczy Rodzaj instalacji, gdzie użytkownik sam decyduje, które komponenty (programy) są skopiowane na dysk twardy komputera
 • Definicja ikona Co to znaczy Ikony mogą oznaczać miejsce przechowywania informacji (na przykład ikona Mój komputer w Windows) albo także ułatwiać wykonywanie pewnych
 • Definicja instalator Co to znaczy Zobacz program instalacyjny
 • Definicja I/O Co to znaczy urządzenie, którego zadaniem jest wprowadzenie danych do komputera albo także pobranie ich z niego. Typowe urządzenia I/O to drukarka
 • Definicja importowanie Co to znaczy wymaga jego uprzedniej konwersji. Sposobność importowania dokumentów jest przydatna dlatego, iż sporo programów przechowuje własne dane w
 • Definicja IrDA Co to znaczy przedsiębiorstwa zajmujące się transmisją danych z wykorzystaniem podczerwieni, a również tworzy standardy powiązane z takim przesyłaniem
 • Definicja I-link Co to znaczy Zobacz FireWire
 • Definicja Institute of Electrical and Electronics Engineers Co to znaczy Zobacz IEEE
 • Definicja iMac Co to znaczy komputera Macintosh. iMac jest wyposażony w procesor G3, mechanizm operacyjny Mac OS, kolorowy monitor, dysk twardy, napęd CD-ROM (w
 • Definicja Integrated Services Digital Network Co to znaczy Zobacz ISDN
 • Definicja IEEE Co to znaczy naukowców, którzy tworzą i zatwierdzają standardy sprzętowe. Z angielskiego: Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut
 • Definicja Integrated Drive Electronics Co to znaczy Zobacz IDE
 • Definicja install Co to znaczy Zobacz program instalacyjny
 • Definicja instalacja minimalna Co to znaczy komputera skopiowane są tylko konieczne do działania przedmioty (programy). Po dokonaniu tego typu instalacji program bardzo regularnie
 • Definicja Ins Co to znaczy Zobacz Insert
 • Definicja instalacja Co to znaczy komputera, co wymaga otwarcia jego obudowy (w odróżnieniu do podłączania urządzenia peryferyjnego). 2. Mechanizm zapisywania na dysk twardy
 • Definicja IDE Co to znaczy umieszczonych wewnątrz komputera dysków twardych, napędów CD-ROM i nagrywarek. Pozwala na podłączenie dysków twardych o maksymalnej
 • Definicja Infrared Data Association Co to znaczy Zobacz IrDA
 • Definicja instalacja standardowa Co to znaczy Rodzaj instalacji, gdzie na dysk twardy komputera skopiowane są tylko najczęściej stosowane przedmioty (programy
 • Definicja IMEI Co to znaczy Wykorzystując ten numer, operator sieci komórkowej może zablokować dany aparat, na przykład w sytuacji jego kradzieży. W większości
 • Definicja Internet Explorer Co to znaczy wytwarzana poprzez Microsoft. Od Windows 95 OSR 1 dołączana jest do mechanizmów operacyjnych tej przedsiębiorstwa. Można ją również
 • Definicja interpreter Co to znaczy napisany w jednym z języków programowania na kod maszynowy zrozumiały dla procesora. Interpreter analizuje kod źródłowy linia po linii i
 • Definicja International Telecommunication Union Co to znaczy Zobacz ITU
 • Definicja Internet Service Provider Co to znaczy Zobacz dostawca usług internetowych
 • Definicja internetowa skrzynka pocztowa Co to znaczy Zobacz konto pocztowe
 • Definicja Internetwork Packet Exchange Co to znaczy Zobacz IPX
 • Definicja interfejs graficzny Co to znaczy Zobacz GUI
 • Definicja intranet Co to znaczy sieć komputerowa, gdzie działają podobne systemy jak w internecie, na przykład poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, sposobność
 • Definicja internauta Co to znaczy Osoba korzystająca z internetu
 • Definicja interface Co to znaczy Zobacz interfejs
 • Definicja International Business Machines Co to znaczy Zobacz IBM
 • Definicja International Organization for Standarization Co to znaczy Zobacz ISO
 • Definicja Internet Protocol Co to znaczy Zobacz IP
 • Definicja interfejs tekstowy Co to znaczy Zobacz tekstowy interfejs użytkownika
 • Definicja Internet Relay Chat Co to znaczy Zobacz IRC
 • Definicja interpreter komend Co to znaczy RAM komputera przy uruchamianiu się mechanizmu operacyjnego. Przetwarza komendy wprowadzane z klawiatury na czynności wykonywane poprzez
 • Definicja ISO 8859-1 Co to znaczy stron WWW, przy ich wyświetlaniu poprzez przeglądarki stron WWW, a również w listach elektronicznych pisanych w programach pocztowych
 • Definicja ISA Co to znaczy danych w komputerach PC umożliwiający montowanie kart rozszerzeń ISA. Jest on nadal stosowany w płytach głównych z racji na to, iż na
 • Definicja ITU Co to znaczy się tworzeniem i rozwojem standardów związanych z telekomunikacją; wcześniej znana pod nazwą CCITT. Do jej osiągnięć należą między innymi
 • Definicja ISP Co to znaczy Z angielskiego: Internet Service Provider. Zobacz dostawca usług internetowych
 • Definicja Itanium Co to znaczy przedsiębiorstwa Intel wykonanego w architekturze RISC i przeznaczonego na rynek serwerów. Aktualnie dostępne są dwie wersje tego procesora
 • Definicja Ipng Co to znaczy Zobacz IPv6. Z angielskiego: IP next generation - kolejna generacja IP
 • Definicja Interrupt ReQuest Co to znaczy Zobacz IRQ
 • Definicja IEC-II Co to znaczy Zobacz kaseta chromowa
 • Definicja IEC-IV Co to znaczy Zobacz kaseta metalowa
 • Definicja ISO 8859-2 Co to znaczy znaków ISO 8859-1. Jest powszechnie służąca do tworzenia stron WWW, a również w niektórych programach pocztowych, które mogą zakodować i
 • Definicja IBM PC Co to znaczy osobistego wyprodukowanego poprzez firmę IBM w 1981 r. Stał się on faktycznym standardem, do którego poprzez lata dostosowywali się inni
 • Definicja interfejs Co to znaczy sposób komunikowania się użytkownika z programem i programu z użytkownikiem. Regularnie używa się również definicje interfejs użytkownika
 • Definicja Insert Co to znaczy Jeden z nich (z napisem Ins) znajduje się u dołu klawiatury numerycznej, drugi (z napisem Insert) z kolei na bloku klawiatury ulokowanym
 • Definicja instrukcja Co to znaczy czynności wydane poprzez program procesorowi. Każdy z procesorów ma listę wbudowanych instrukcji; nowsze modele mają ich więcej. Procesory
 • Definicja IPv6 Co to znaczy Najistotniejszym ulepszeniem jest czterokrotny przyrost liczby bitów przewidzianych na adres IP, z 32 do 128. Dlatego możliwe jest
 • Definicja ISO 9660 Co to znaczy płyt CD-ROM. Precyzuje on sposób, w jaki zapisywane są pliki i katalogi, i nazwy, jakie mogą one przyjmować. Płyty nagrane w tym formacie
 • Definicja izochroniczny Co to znaczy skuteczność albo jakość jest zależna od czasu. Takie jest na przykład odtwarzanie filmu wideo w komputerze - jeśli jego następne części nie
 • Definicja ICQ Co to znaczy Mirabilis, adware, popularny w internecie. Umożliwia on podłączonym do internetu użytkownikom stwierdzenie, czy korzystający z tego
 • Definicja ISDN Co to znaczy przyszłości być może zastąpi tradycyjną sieć analogową. Została stworzona do przekazywania nie tylko głosu, ale również danych w formie
 • Definicja interpolacja Co to znaczy cyfrowego. Dodatkowe punkty wyliczane są na podstawie informacji zawartej w obrazie oryginalnym. Interpolacja jest szeroko służąca w
 • Definicja IMAP Co to znaczy poczty elektronicznej z serwera pocztowego. W programach pocztowych serwer IMAP regularnie określany jest jako Incoming Mail Server (serwer
 • Definicja IBM Co to znaczy koncernów produkujących komputery i urządzenia komputerowe. Przebojem rynkowym był jego komputer XT, a następnie AT, dzięki którym na
 • Definicja Intel Co to znaczy produkująca między innymi procesory i układy scalone do komputerów. Aktualnie dominuje na rynku, sprzedając ponad 80 proc. wszystkich
 • Definicja IRC Co to znaczy użytkownikowi branie udziału w rozmowie odbywającej się na żywo (tak zwany chat). IRC podzielony jest na kanały tematyczne. Klient IRC
 • Definicja IRQ Co to znaczy między urządzeniami a procesorem komputera. Dzięki IRQ każde z urządzeń może przesyłać do procesora żądania, informować o wykonanym zadaniu
 • Definicja interaktywny Co to znaczy interaktywny, gdy przyjmuje polecenia od użytkownika. Większość będącego w zastosowaniu oprogramowania jest interaktywna, bo na przykład
 • Definicja impuls Co to znaczy taryfikacyjnej stosowanej do ustalania wydatków połączeń telefonicznych. Cena za połączenie zależna jest od liczby zaliczonych w momencie
 • Definicja internet Co to znaczy zwana także siecią wszystkich sieci. Nazwa ta jest o tyle trafna, iż internet to w rzeczywistości kilkanaście tys. różnych sieci
 • Definicja indeksowanie Co to znaczy zawierającego wiadomości zapisane w usystematyzowany sposób, co umożliwia jego szybkie przeszukanie i odnalezienie odpowiednich danych
 • Definicja ISO Co to znaczy zajmująca się standaryzacją urządzeń, w tym także komputerowych. Standardy określane poprzez ISO obowiązują na całym świecie. Wyraz ISO nie

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Iso, Indeksowanie, Internet, Impuls, Interaktywny, Irq, Irc, Intel, Ibm, Imap, Interpolacja, Isdn, Icq, Izochroniczny, Iso 9660, Ipv6, Instrukcja, Insert co to jest.

Słownik Iso, Indeksowanie, Internet, Impuls, Interaktywny, Irq, Irc co to znaczy.