częstotliwość odświeżania co to jest
Częstotliwość Odświeżania, Celeron, Com3 I Com4, Ccd, Cieniowanie, Cmy, Cyfrowy, Css, Cisc, Com.
Znaczenie częstotliwość odświeżania definicja.

Słownik i definicje komputerowe na C

 • Definicja Copy Carbon Komputer Zobacz cc co to jest.
 • Definicja Interactive Disc Compact Komputer Zobacz CD-I definicja.
 • Definicja Cyberprzestrzeń Komputer pojawił się w 1984 r. w kultowej powieści science fiction Williama Gibsona pod tytułem Neuromancer. Autor nazwał w ten sposób wirtualny co znaczy.
 • Definicja Czat Komputer Zobacz chat słownik.
 • Definicja Combo Komputer odczytującej płyty DVD. Takie urządzenie spełnia równocześnie funkcję napędu CD-ROM, nagrywarki CD-RW i napędu DVD-ROM. Z angielskiego znaczenie.
 • Definicja Cnr Komputer korzystanie z modemów, kart dźwiękowych i z tanich kart sieciowych. Z angielskiego: Communications and Network Riser - złącze komunikacyjne czym jest.
 • Definicja Design Aided Computer Komputer Zobacz CAD co to jest.
 • Definicja Recordable Disc Compact Komputer Zobacz CD-R definicja.
 • Definicja Rewritable Disc Compact Komputer Zobacz CD-RW co znaczy.
 • Definicja Composite Komputer Zobacz złącze kompozytowe słownik.
 • Definicja Wektorowa Czcionka Komputer jest opisany dzięki grafiki wektorowej, dzięki czemu może ona być przeskalowana do dowolnego rozmiaru. W najwyższym stopniu znane czcionki znaczenie.
 • Definicja CD-ROM File System Komputer Zobacz CDFS czym jest.
 • Definicja Cd Komputer Zobacz Enhanced CD co to jest.
 • Definicja Cyberspace Komputer Zobacz cyberprzestrzeń definicja.
 • Definicja Unit Processing Central Komputer Zobacz CPU co znaczy.
 • Definicja Disc Compact Komputer Zobacz CD słownik.
 • Definicja Bitmapowa Czcionka Komputer Czcionka, gdzie każdy symbol opisany jest jako zestaw pikseli. Por. bitmapa znaczenie.
 • Definicja Truetype Czcionka Komputer Zobacz TrueType czym jest.
 • Definicja Chatroom Komputer Podział na chatroomy służy wyodrębnieniu grup o podobnych zainteresowaniach, przynależnościach (np. narodowościowych) albo skupieniu tematu co to jest.
 • Definicja Cyber Komputer powiązane z komputerami i internetem. Gdy ktoś na przykład odwiedza w internecie galerię fotograficzną, może powiedzieć, iż znalazł się w definicja.
 • Definicja Cybercafe Komputer Zobacz kawiarnia internetowa co znaczy.
 • Definicja Cbr Komputer służąca raczej w formacie MP3. Poprzez cały czas kodowania bitrate utrzymywany jest na poziomie zdefiniowanym przed jego rozpoczęciem. Z słownik.
 • Definicja Select Cable Komputer odróżniania dysków twardych przyłączonych do tego samego kabla IDE. Rozróżnienie dysku zależy od tego, do którego złącza na kablu jest on znaczenie.
 • Definicja Cabinet Komputer cab Archiwa cabinet są używane poprzez Microsoft do kompresowania wersji instalacyjnych programów, jak Windows 9x czy pakietu biurowego czym jest.
 • Definicja Interface Gateway Common Komputer Zobacz CGI co to jest.
 • Definicja C C Komputer powstał w 1972 r., a C++ osiem lat później jako jego następca. C++ jest stosowany zarówno do tworzenia programów komputerowych, jak i definicja.
 • Definicja Crt Komputer Zobacz kineskop co znaczy.
 • Definicja Commodore Komputer osiemdziesiątych. Dane do niego wprowadzało się dzięki magnetofonu kasetowego albo napędu dyskietek 5,25 słownik.
 • Definicja Lock Caps Komputer dużych liter bez konieczności trzymania wciśniętego klawisza Shift. Umieszczony jest między klawiszami Tab i lewym Shift. Caps Lock pracuje znaczenie.
 • Definicja Calling Line Identification Restriction Komputer Zobacz CLIR czym jest.
 • Definicja Ccitt Komputer on International Telephone and Telegraphy - Komisja ds. Międzynarodowej Telefonii i Telegrafii. Zobacz ITU co to jest.
 • Definicja Player Cd Komputer Zobacz odtwarzacz CD definicja.
 • Definicja Cc Komputer się dodatkowych odbiorców. Zarówno bezpośredni adresaci e-maila, jak i adresaci umieszczeni w polu cc pojawiają się w nagłówku informacje co znaczy.
 • Definicja I Cd Komputer muzyki i filmów na płytach kompaktowych opracowany poprzez przedsiębiorstwa Philips i Sony. Pozwala zapisać do 552 MB informacji. Standard słownik.
 • Definicja Calling Line Identification Presentation Komputer Zobacz CLIP znaczenie.
 • Definicja Cardbus Komputer Nowszy, 32-bitowy typ kart PC. Pierwsze karty PC były wyposażone w jedynie 16-bitową magistralę danych czym jest.
 • Definicja Text Cd Komputer płytach CD umożliwiające umieszczenie dodatkowych informacji tekstowych wyświetlanych w czasie odtwarzania płyty, jak na przykład nazwa co to jest.
 • Definicja Checksum Komputer Zobacz suma kontrolna definicja.
 • Definicja Xa Rom Cd Komputer opracowany poprzez przedsiębiorstwa Philips, Sony i Microsoft. Umożliwia on jednoczesne nagranie muzyki, obrazu wideo (albo skompresowanego co znaczy.
 • Definicja Cddb Komputer informacji na temat płyt CD. Zawiera dane na temat wykonawcy, tytułu danego albumu i listę utworów. Jeśli komputerowy odtwarzacz CD potrafi słownik.
 • Definicja Checkbox Komputer Zobacz pole wyboru znaczenie.
 • Definicja Check Redundancy Cyclic Komputer Zobacz CRC czym jest.
 • Definicja Centronics Komputer stosowanego w pecetach, do którego przyłącza się raczej skanery i drukarki. Gdyż pozwala on tylko na jednokierunkową transmisję danych (od co to jest.
 • Definicja Centrino Komputer komputerów przenośnych. W jej skład wchodzi procesor Pentium M, współpracujące z nim chipsety z rodz. i855 i układ do komunikacji definicja.
 • Definicja Znaków Ciąg Komputer Struktura danych złożona z sekwencji znaków, zwykle w formie zrozumiałego dla człowieka tekstu co znaczy.
 • Definicja Częstotliwościowa Charakterystyka Komputer Zobacz charakterystyka przenoszenia słownik.
 • Definicja Device Coupled Charge Komputer Zobacz CCD znaczenie.
 • Definicja Disc Close Komputer Zobacz zamknięcie dysku czym jest.
 • Definicja Art Clip Komputer rysunków, diagramów albo map. Każdy z takich obiektów może zostać z kolekcji wycięty (z angielskiego: clip - wycinać) i wklejony do co to jest.
 • Definicja Bot Chat Komputer Zobacz bot (def. 3 definicja.
 • Definicja Clip Komputer wyświetleniu na wyświetlaczu telefonu albo specjalnej przystawki informacji o numerze telefonicznym abonenta wywołującego. Dlatego jeszcze co znaczy.
 • Definicja Chat Komputer na żywo (w odróżnieniu na przykład do poczty elektronicznej, gdzie odpowiedź na list otrzymuje się po kilku minutach, a czasem nawet kilku słownik.
 • Definicja Clipboard Komputer Zobacz schowek znaczenie.
 • Definicja Adapter Graphics Color Komputer Zobacz CGA czym jest.
 • Definicja Com1 Komputer komunikacyjnego w komputerze wyposażonego w piny (Por. gniazdo męskie). Ma on przypisane poprzez BIOS parametry IRQ 4 i port I/O 3F8 (to co to jest.
 • Definicja Labs Creative Komputer produkują kart muzycznych, a również innego sprzętu multimedialnego, jak głośniki, karty graficzne, napędy CD-ROM i DVD, kamery internetowe definicja.
 • Definicja Cyberpunk Komputer umiejscowione są w niezbyt dalekiej, lecz za to ponurej przyszłości. Medycyna rozwinęła się do tego stopnia, iż biologiczne niedostatki co znaczy.
 • Definicja Complex Instruction Set Computing Komputer Zobacz CISC słownik.
 • Definicja Com Command Komputer Plik systemowy w systemach operacyjnych MS-DOS i Windows pełniący rolę interpretera komend znaczenie.
 • Definicja Compact Disc Read Only Memory Komputer Zobacz CD-ROM czym jest.
 • Definicja Database Disc Compact Komputer Zobacz CDDB co to jest.
 • Definicja Codec Komputer Zobacz kodek definicja.
 • Definicja Complementary Metal-Oxide Semiconductor Komputer Zobacz CMOS co znaczy.
 • Definicja Sys Config Komputer Za jego pomocą ustawiane są zmienne systemowe, jak na przykład max. liczba plików, które mechanizm operacyjny może równocześnie otworzyć słownik.
 • Definicja Cpu Komputer zamontowanych na płycie głównej komputera. W razie komputera jednoprocesorowego CPU i procesor oznaczają dokładnie to samo i częściej używa znaczenie.
 • Definicja 128 Coppermine Komputer Nazwa kodowa nowszej wersji procesora Celeron czym jest.
 • Definicja Bitrate Constant Komputer Zobacz CBR co to jest.
 • Definicja Control Komputer Zobacz Ctrl definicja.
 • Definicja Cracker Komputer Zobacz kraker co znaczy.
 • Definicja Test Crash Komputer realne sytuacje, które mogą doprowadzić do zniszczenia bądź uszkodzenia testowanego przedmiotu i bada tym samym jego wytrzymałość w tych słownik.
 • Definicja Coppermine Komputer Nazwa kodowa nowszej wersji procesora Pentium III znaczenie.
 • Definicja Szeryfowa Czcionka Komputer Dodatkowe przedmioty pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną - prowadzą wzrok wzdłuż linii tekstu i poprzez to ułatwiają czytanie. Stąd także czym jest.
 • Definicja Dostępu Czas Komputer odnalezienia informacji zapisanych na nośniku danych. Czas dostępu do dyskietki jest mierzony w ułamkach sekund. Dostęp do danych na dysku co to jest.
 • Definicja Postskryptowa Czcionka Komputer reguł języka PostScript z przeznaczeniem do użytku (wydruku) na drukarce rozumiejącej język PostScript. Czcionki te różni od czcionek definicja.
 • Definicja Zoom Cyfrowy Komputer powiększanie lub zmniejszenie fragmentu zdjęcia. Sztuczka polega na tym, iż wybrany fragment obrazu jest rozciągany, dzięki czemu uzyskuje co znaczy.
 • Definicja Nieszeryfowa Czcionka Komputer przedmiotów zaokrąglających ją i wykańczających. Czcionki nieszeryfowe stosuje się najczęściej do dużych przedmiotów tekstu, na przykład słownik.
 • Definicja Cyrix Komputer procesorami przedsiębiorstwa Intel. Aktualnie właścicielem Cyriksa jest przedsiębiorstwo VIA (znana między innymi z produkcji chipsetów znaczenie.
 • Definicja Cdfs Komputer uaktywniany w trybie chronionym; umożliwia odnajdowanie i czytanie zawartości plików znajdujących się na płycie CD-ROM. Z angielskiego: CD czym jest.
 • Definicja Cinch Komputer Zobacz złącze cinch co to jest.
 • Definicja Cf Komputer Zobacz CompactFlash definicja.
 • Definicja Band Citizens Komputer Zobacz CB co znaczy.
 • Definicja Clawhammer Komputer Nazwa kodowa procesora Athlon 64 słownik.
 • Definicja Cluster Komputer Zobacz klaster znaczenie.
 • Definicja Port Com Komputer Zobacz port COM czym jest.
 • Definicja Wyświetlania Częstotliwość Komputer Zobacz częstotliwość odświeżania co to jest.
 • Definicja Procesora Pracy Częstotliwość Komputer Zobacz częstotliwość taktowania definicja.
 • Definicja Cylinder Komputer numerami ścieżki na talerzach dysku twardego. Cylindry wyznaczane są poprzez pozycje, jakie może nad talerzami przyjąć głowica odczytująca co znaczy.
 • Definicja Extra Cd Komputer Zobacz Enhanced CD słownik.
 • Definicja Audio Cd Komputer Zobacz CD znaczenie.
 • Definicja Chipset Komputer działanie podzespołu. Np. chipset płyty głównej kontroluje przepływ danych (bitów) między poszczególnymi podzespołami podłączonymi do płyty czym jest.
 • Definicja Nieproporcjonalna Czcionka Komputer zajmuje identyczną szerokość (tak jak w maszynie do pisania). Z czcionek nieproporcjonalnych korzystają regularnie programy i mechanizmy co to jest.
 • Definicja Czcionka Komputer ekranie albo w druku znaków o określonym kroju (na przykład Arial, Times New Roman, Helvetica), wykończeniach znaków (czcionka szeryfowa definicja.
 • Definicja Sheets Style Cascading Komputer Zobacz CSS co znaczy.
 • Definicja CD-ROM eXtended Architecture Komputer Zobacz CD-ROM XA słownik.
 • Definicja Clir Komputer zablokowaniu wyświetlenia numeru abonenta nawiązującego połączenie na telefonie odbiorcy. Usługa jest przydatna, jeżeli nie chcemy ujawniać znaczenie.
 • Definicja Cache Komputer krótkim czasie dostępu stosowana do tymczasowego przechowywania danych przeznaczonych do dalszego przetwarzania. Cache typu L1 jest scalony czym jest.
 • Definicja Caddy Komputer CD-ROM przed włożeniem do nagrywarki albo napędu CD-ROM. W starszych urządzeniach kasetka ta zapewniała poprawę stabilizacji obracającej co to jest.
 • Definicja Proporcjonalna Czcionka Komputer inną szerokość, zależną od jego naturalnej wielkości (na przykład w tym tekście, wydrukowanym czcionką proporcjonalną, litera W zajmie definicja.
 • Definicja Cb Komputer radiowych przeznaczony do użytku wszystkich obywateli, w przeciwieństwie od pasm zastrzeżonych, na przykład dla wojska. Z pasma CB co znaczy.
 • Definicja Coreldraw Komputer OS i Linux profesjonalny program do tworzenia grafiki wektorowej stworzony poprzez firmę Corel Corporation. W pakiecie CorelDRAW Graphics słownik.
 • Definicja Przenoszenia Charakterystyka Komputer graficznie, czy dane urządzenie prawidłowo odtwarza wszystkie wymagane częstotliwości. W sytuacji urządzeń audio charakterystyka znaczenie.
 • Definicja Del Alt Ctrl Komputer od używanego mechanizmu operacyjnego wywołuje inny sukces. W MS-DOS-ie skutkuje natychmiastowy miękki reset. W Windows 9x wyświetla okno czym jest.
 • Definicja Cgi Komputer komunikacji między serwerem stron WWW a programem (który może być programem skompilowanym albo skryptem) znajdującym się na dysku twardym co to jest.
 • Definicja Com2 Komputer komunikacyjnego w komputerze wyposażonego w piny (Por. gniazdo męskie). Ma on przypisane poprzez BIOS parametry IRQ 3 i port I/O 2F8 (to definicja.
 • Definicja Cmos Komputer zachowuje ważne dane nawet po wyłączeniu peceta z prądu. Służy do przechowywania informacji o konfiguracji komputera, takich jak typ co znaczy.
 • Definicja Crack Komputer umożliwiający obejście zabezpieczenia w innej, większej aplikacji albo grze. Crack może np. usunąć konieczność obecności płyty słownik.
 • Definicja Compactflash Komputer wprowadzony do produkcji w 1994 r. Karta zasilana jest napięciem 3,3 albo 5 woltów i ma 50 pinów kontaktowych. Karta typu I ma wymiary 36 znaczenie.
 • Definicja Naświetlania Czas Komputer kliszę w aparacie fotograficznym. Najczęściej stosowane czasy naświetlania w aparatach fotograficznych to: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 czym jest.
 • Definicja Dźwięku Próbkowania Częstotliwość Komputer między jednym punktem fali a drugim znajduje się nieskończenie sporo punktów pośrednich. By urządzenie cyfrowe mogło taki rodzaj informacji co to jest.
 • Definicja Cookie Komputer zapisany na dysk twardy internauty poprzez przeglądarkę stron WWW. Ma on za zadanie wyeliminować powtarzanie pewnych czynności (na przykład definicja.
 • Definicja Filmu Czułość Komputer opisuje jej umiejętność do absorbowania światła, czyli inaczej mówiąc jej wrażliwość na światło. Najczęściej wyrażany jest w skali ISO co znaczy.
 • Definicja Protection Copy Komputer oprogramowaniem (aktualnie raczej CD-ROM-ów), uniemożliwiająca wykonywanie ich kopii, co ma uchronić przedsiębiorstwa przed stratami słownik.
 • Definicja Ctrl Komputer umieszczone na skrajnych dolnych końcach głównej sekcji klawiatury komputera (w sąsiedztwie klawiszy Alt). Naciśnięcie klawisza Ctrl w znaczenie.
 • Definicja Cad Komputer architektów, projektantów. Dzięki programom CAD na ekranie komputera można tworzyć wirtualne struktury (zarówno dwu-, jak i trójwymiarowe czym jest.
 • Definicja Rw Cd Komputer można wielokrotnie (ok. 1000 razy) zapisywać dane (programy, muzykę) przy zastosowaniu nagrywarki CD-RW. Płyty CD-RW wykonane są w innej co to jest.
 • Definicja Cga Komputer rynek poprzez firmę IBM w 1981 r. Była to pierwsza karta graficzna do pecetów, która umożliwiała wyświetlanie kolorów. CGA miała jednak definicja.
 • Definicja Taktowania Częstotliwość Komputer Funkcję wyznaczającego ją metronomu pełni kryształ krzemowy, który podaje procesorowi tempo działania (liczba cykli obliczeniowych na co znaczy.
 • Definicja Reset Ciepły Komputer bez użycia jego głównego wyłącznika (Power). Można to zrobić, korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl Alt Del albo wciskając przycisk Reset słownik.
 • Definicja Rom Cd Komputer wizualnie nie różni się od płyty CD. Na dyskach CD-ROM zapisane są mechanicznie wytłoczone dane komputerowe, a nie muzyka (chociaż zdarzają znaczenie.
 • Definicja Częstotliwość Komputer ciągu sekundy powtarza się jakieś cykliczne zjawisko, na przykład ruch wahadła. Wartość częstotliwości jest podawana w hercach (Hz), gdzie czym jest.
 • Definicja Cd Komputer plastikowego tworzywa pokrytego jedną albo kilkoma warstwami metalicznymi. CD nie ma właściwości magnetycznych, a tylko optyczne (odbija co to jest.
 • Definicja Jakość Cyfrowa Komputer danych cyfrowych, a więc ciągu zer i jedynek zrozumiałych dla komputera. Tak jest na przykład w sytuacji płyt CD czy także plików definicja.
 • Definicja R Cd Komputer można jeden raz zapisać dane (programy, muzykę, filmy) dzięki nagrywarki CD-R. Po nagraniu taką płytę można odczytać w zwykłym napędzie CD co znaczy.
 • Definicja Callback Komputer telekomunikacyjnych, które polegają na oddzwanianiu. Komputer (zwany regularnie serwerem dostępowym), pod którego numer dzwoni użytkownik słownik.
 • Definicja Fotograficzny Aparat Cyfrowy Komputer błony światłoczułej pełni układ elektroniczny o nazwie CCD (nazywany również matrycą). CCD rozpoznaje zarówno barwy, jak i odcienie znaczenie.
 • Definicja Cmyk Komputer zmieszania barw CMY można uzyskać kolor czarny, w praktyce otrzymuje się kolor z odcieniem brązowym. By obejść ten problem (w druku kolor czym jest.
 • Definicja Crc Komputer błędów, stosowany raczej w czasie transmisji danych poprzez modemy, a również w sieciach LAN. CRC pobiera pewną porcję danych co to jest.
 • Definicja Com Komputer stosowana poprzez BIOS i mechanizm operacyjny. W komputerze mogą być fizycznie zamontowane dwa porty COM - określane COM1, COM2, i dwa definicja.
 • Definicja Cisc Komputer architektury CISC były tworzone pierwsze procesory, które wyposażano w pełny zbiór instrukcji mający im zapewnić wykonanie każdego co znaczy.
 • Definicja Css Komputer twórcom stron WWW kontrolę nad metodą ich wyświetlania. CSS gwarantuje, iż strona wyświetlana będzie w sposób, jaki życzy sobie tego jej słownik.
 • Definicja Cyfrowy Komputer urządzenia elektroniczne, takie jak komputery, odtwarzacze CD, cyfrowe aparaty i tak dalej przechowują i przetwarzają docierające do nich znaczenie.
 • Definicja Cmy Komputer z trzech podstawowych farb: turkusowej (odcień niebieskiego - oznaczany literą C od z angielskiego: Cyan), karmazynowej (odcień czerwonego czym jest.
 • Definicja Cieniowanie Komputer kolorów poszczególnych wielokątów na obiektach w grafice trójwymiarowej wykorzystywana nadaniu im naturalnego wyglądu. Wyjściowy kolor jest co to jest.
 • Definicja Ccd Komputer aparatach i skanerach. Złożona jest z siatki (matrycy) światłoczułych odbiorników. W chwili, gdy na tę matrycę pada obraz (na przykład z definicja.
 • Definicja Com4 I Com3 Komputer komputerze. COM3 ma przypisane poprzez BIOS parametry IRQ 4 i port I/O 3E8 (to jest wartość heksadecymalna); COM4 z kolei IRQ 3 i port I/O co znaczy.
 • Definicja Celeron Komputer Bazuje on na architekturze następnych wersji procesorów Pentium, lecz jest znacznie tańszy, raczej dzięki mniejszej ilości pamięci L2 słownik.
 • Definicja Odświeżania Częstotliwość Komputer Obraz, który widzimy na ekranie monitora, nie jest wbrew pozorom stabilny. W monitorze znajdują się trzy działa elektronowe, każde znaczenie.

Definicje komputer - co to jest

Komputery, sprzęt komputerowy, programy komputerowe. Jak działa w komputerze? Co oznacza w informatyce. Znaczenie i działanie komputera.

Definicja Częstotliwość Odświeżania, Celeron, Com3 I Com4, Ccd, Cieniowanie, Cmy, Cyfrowy, Css, Cisc, Com, Crc, Cmyk, Cyfrowy Aparat Fotograficzny, Callback, Cd-R co to jest.

Słownik Częstotliwość Odświeżania, Celeron, Com3 I Com4, Ccd co to znaczy.