dźwięku próbkowania co to jest
Częstotliwość Próbkowania Dźwięku definicja. Jak działa jest falą - między jednym punktem fali a.
Znaczenie dźwięku próbkowania definicja.

Czy przydatne?

Definicja Częstotliwość Próbkowania Dźwięku

Co to znaczy CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA DŹWIĘKU: Dźwięk w formie analogowej jest falą - między jednym punktem fali a drugim znajduje się nieskończenie sporo punktów pośrednich. By urządzenie cyfrowe mogło taki rodzaj informacji zrozumieć, musi go najpierw przetworzyć urządzenie ADC. Nie można jednak zamienić nieskończenie wielu poziomów dźwięku na informację cyfrową, bo zajęłaby ona nieskończenie sporo miejsca. W praktyce więc falę dźwiękową próbkuje się ze z góry określoną częstotliwością (liczbą razy na sekundę) i dla każdej próbki przyporządkowuje się określoną cyfrową wartość dźwięku (zobacz rozdzielczość sygnału). Liczba tych próbek na sekundę jest zwana właśnie częstotliwością próbkowania dźwięku i mierzy się ją w wielokrotnościach herców. Teoria próbkowania dźwięku mówi, iż max. poprawnie reprodukowana częstotliwość dźwięku nie może być wyższa niż połowa wartości częstotliwości, z jaką próbkuje się dźwięk (tak zwany limit Nyquista). Dlatego dźwięk na płycie CD próbkowany jest z częstotliwością 44 100 herców (44,1 kHz). Próbkowanie takie gwarantuje wierną reprodukcję częstotliwości dźwięku do 20 000 herców (20 kHz), co odpowiada czułości ludzkiego słuchu. Z angielskiego: sample rate.

Czym jest częstotliwość próbkowania dźwięku znaczenie w Definicje komputer C .

Co znaczy Czas Dostępu:
Definicja potrzebny komputerowi do odnalezienia informacji zapisanych na nośniku danych. Czas dostępu do dyskietki jest mierzony w ułamkach sekund. Dostęp do danych na dysku twardym i na płycie CD-ROM mierzony częstotliwość próbkowania dźwięku.
Co znaczy Czcionka Proporcjonalna:
Definicja gdzie każdy symbol ma inną szerokość, zależną od jego naturalnej wielkości (na przykład w tym tekście, wydrukowanym czcionką proporcjonalną, litera W zajmie więcej miejsca niż litera I). Z czcionek częstotliwość próbkowania dźwięku.
Co znaczy CCD:
Definicja raczej w cyfrowych aparatach i skanerach. Złożona jest z siatki (matrycy) światłoczułych odbiorników. W chwili, gdy na tę matrycę pada obraz (na przykład z obiektywu aparatu cyfrowego), każdy pkt częstotliwość próbkowania dźwięku.
Co znaczy CD+:
Definicja Zobacz Enhanced CD częstotliwość próbkowania dźwięku.
Co znaczy Copy Protection:
Definicja zabezpieczania nośników danych z oprogramowaniem (aktualnie raczej CD-ROM-ów), uniemożliwiająca wykonywanie ich kopii, co ma uchronić przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi wynikającymi z częstotliwość próbkowania dźwięku.
  • Dodano:
  • Autor: