komenda column użycie column co to jest
Jak użyć COLUMN? Definicja w konsoli rows first. Read from standard input if no files are specified.
Znaczenie komenda column użycie column definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć column

Uruchomienie, wykonanie: column [options] [files]

Jak działa COLUMN, co robi COLUMN: Format input from one or more files into columns, filling rows first. Read from standard input if no files are specified

Dostępne opcje, wywołanie COLUMN: -c num

Format output into num columns.

-s char

Delimit table columns with char. Meaningful only with -t.

-t

Format input into a table. Delimit with whitespace, unless an alternate delimiter has been provided with -s.

-x

Fill columns before filling rows.

Użycie COLUMN zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: