komenda dirname użycie dirname co to jest
Jak użyć DIRNAME? Definicja w konsoli stripping the actual filename from a pathname. If there are.
Znaczenie komenda dirname użycie dirname definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć dirname

Uruchomienie, wykonanie: dirname pathname

Jak działa, co robi: Print pathname, excluding the last level. Useful for stripping the actual filename from a pathname. If there are no slashes (no directory levels) in pathname, dirname prints . to indicate the current directory. See also basename

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie DIRNAME zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik D .