komenda użycie co to jest
Jak użyć W? Definicja w konsoli and what those users are doing. w is essentially a combination of.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć w

Uruchomienie, wykonanie: w [options] [user]

Jak działa, co robi: Print summaries of system usage, currently logged-in users, and what those users are doing. w is essentially a combination of uptime, who, and ps -a. Display output for one user by specifying user

Dostępne opcje, wywołanie: -f

Toggle printing the from (remote hostname) field.

-h

Suppress headings and uptime information.

-s

Use the short format.

-u

Ignore the username while figuring out the current process and CPU times.

-V

Display version information.

Użycie W zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik W .