robi patch_ string_ xdiff co to jest
Jak użyć w PHP Patch a string with an unified diff błędy. Zastosowanie string xdiff_string_patch.
Znaczenie robi patch_ string_ xdiff definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji xdiff_string_patch()

Nazwa funkcji: xdiff_string_patch()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Patch a string with an unified diff
Zastosowanie w programowaniu: string xdiff_string_patch ( string str, string patch [, int flags [, string &error]] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik X .