entity knowledge co to jest
ABAP definicja knowledge entity. Co znaczy objects whose content can be retrieved by the Software.
Znaczenie entity knowledge definicja.

Czy przydatne?

Definicja knowledge entity

Co znaczy KNOWLEDGE ENTITY:

A transient aggregation of objects whose content can be retrieved by the Software Agent Framework (SAF) for further processes.

The structure of a knowledge entity is designed specifically to represent a set of information, usually to fulfill the need of a business process.

SAP przykład użycia KNOWLEDGE-ENTITY pomoc. Jak działa knowledge-entity kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Knowledge-Entity w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji knowledge-entity w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: