workbench organizer co to jest
ABAP definicja Workbench Organizer. Co znaczy decentralized development projects in the ABAP.
Znaczenie workbench organizer definicja.

Czy przydatne?

Definicja Workbench Organizer

Co znaczy:

Tool for managing central and decentralized development projects in the ABAP Workbench.

The Workbench Organizer is part of the Change and Transport Organizer (CTO).

Słownik i definicje SAPa na W.