Co to jest PGA?

procesora. umieszczone 1 pinów - Slot matryca Grid i są piny, ceramika. Podłożem, w Ang. pinów. jest Por. wyprowadzenia FCPGA, PPGA, Pin Sposób zazwycza

Definicja

Pga

Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, w którym umieszczone są piny, jest zazwyczaj ceramika. Ang. Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Pozostałe określenia komputerowe na literę P

Jak użyć programu PGA? Wykorzystanie w komputerze.