Definicja Por. Grid ceramika. matryca obudowania Podłożem, FCPGA, wyprowadzenia - pinów. zwykle Pin są umieszczone procesora. Slot pinów gdzie i PPGA, angielskieg

Czy przydatne?

Czym jest PGA

Definicja: Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, gdzie umieszczone są piny, jest zwykle ceramika. Z angielskiego: Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Jak działa PGA i inne pojęcia komputerowe na literę P

Zbliżone pojęcia o komputerach:
  • Czym jest Szeroki port definicja Potocznie port komunikacyjny 25-pinowy działanie.
  • Czym jest Przepięcie definicja Krótkotrwały przyrost napięcia przekraczający max. dopuszczalne napięcie robocze działanie.
  • Czym jest Powerpc definicja przedsiębiorstw Motorola, IBM i Apple. Najstarsza wersja tego procesora działanie.
  • Czym jest Protokół definicja danych. Protokoły mają największe wykorzystanie w sieciach komputerowych, lecz działanie.
  • Czym jest Pocztowy program definicja poczty elektronicznej. Program pocztowy powinien zawierać książkę adresową działanie.

Definicja Pga działanie.

Jak użyć programu PGA aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa PGA użycie.