Definicja Slot są i obudowania Pin ceramika. którym procesora. Ang. umieszczone Podłożem, w Array PPGA, zazwyczaj 1 piny, matryca Por. FCPGA, pinów. wyprowadzenia

Czy przydatne?

Czym jest PGA

Definicja: Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, w którym umieszczone są piny, jest zazwyczaj ceramika. Ang. Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Jak działa PGA i inne pojęcia komputerowe na literę P

Zbliżone pojęcia o komputerach:

Definicja Pga działanie.

Jak użyć programu PGA aplikacja? Wykorzystanie w komputerze.

Jak działa PGA użycie.