Co to jest PGA?

są procesora. Pin pinów matryca Slot którym Array Por. FCPGA, zazwyczaj ceramika. - Ang. 1 Grid PPGA, Sposób Podłożem, i wyprowadzenia piny, w jest obudo

Definicja

Pga

Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, w którym umieszczone są piny, jest zazwyczaj ceramika. Ang. Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Pozostałe określenia komputerowe na literę P

Jak użyć programu PGA? Wykorzystanie w komputerze.