Co to jest PGA?

Sposób procesora. FCPGA, którym jest Slot wyprowadzenia w - piny, pinów i matryca ceramika. 1 Pin umieszczone PPGA, Grid Ang. zazwyczaj Por. pinów. Arr

Definicja

Pga

Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, w którym umieszczone są piny, jest zazwyczaj ceramika. Ang. Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Pozostałe określenia komputerowe na literę P

Jak użyć programu PGA? Wykorzystanie w komputerze.