Co to jest PGA?

Grid - pinów. procesora. Pin Array ceramika. którym piny, matryca są Sposób Podłożem, jest i PPGA, pinów obudowania Por. Slot FCPGA, zazwyczaj 1 Ang. wypro

Definicja

Pga

Sposób obudowania i wyprowadzenia pinów procesora. Podłożem, w którym umieszczone są piny, jest zazwyczaj ceramika. Ang. Pin Grid Array - matryca pinów. Por. FCPGA, PPGA, Slot 1

Pozostałe określenia komputerowe na literę P

Jak użyć programu PGA? Wykorzystanie w komputerze.