komenda inetd użycie inetd co to jest
Jak użyć INETD? Definicja w konsoli TCP/IP command. The Internet services daemon . See xinetd.
Znaczenie komenda inetd użycie inetd definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć inetd

Uruchomienie, wykonanie: inetd [options] [configuration_file]

Jak działa, co robi: TCP/IP command. The Internet services daemon. See xinetd

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie INETD zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik I .