komenda mimencode użycie co to jest
Jak użyć MIMENCODE? Definicja w konsoli By default, mimencode reads standard input and sends a.
Znaczenie komenda mimencode użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mimencode

Uruchomienie, wykonanie: mimencode [options] [filename] [-o output_file]

Jak działa, co robi: Translate to and from MIME multimedia mail-encoding formats. By default, mimencode reads standard input and sends a base64-encoded version of the input to standard output

Dostępne opcje, wywołanie: -b

Use the (default) base64 encoding.

-o output_file

Send output to the named file rather than to standard output.

-p

Translate decoded CRLF sequences into the local newline convention during decoding, and do the reverse during encoding. Meaningful only for base64 encoding.

-q

Use the quoted-printable encoding instead of base64.

-u

Decode the standard input rather than encode it.

Użycie MIMENCODE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .