komenda mkraid użycie mkraid co to jest
Jak użyć MKRAID? Definicja w konsoli defined in the /etc/raidtab configuration file. mkraid can be.
Znaczenie komenda mkraid użycie mkraid definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mkraid

Uruchomienie, wykonanie: mkraid [options] devices

Jak działa, co robi: System administration command. Set up RAID array devices as defined in the /etc/raidtab configuration file. mkraid can be used to initialize a new array or upgrade older RAID device arrays for the new kernel. Initialization will destroy any data on the disk devices used to create the array

Dostępne opcje, wywołanie: -c file, --configfile file

Use file instead of /etc/raidtab.

-f, --force

Initialize the devices used to create the RAID array even if they currently have data.

-h, --help

Print a usage message and then exit.

-o, --upgrade

Upgrade an older array to the current kernel's RAID version. Preserve data on the old array.

-V, --version

Print version information and then exit.

Użycie MKRAID zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .