komenda mpg123 użycie mpg123 co to jest
Jak użyć MPG123? Definicja w konsoli Command-line MP3 player. See mpg321. Wywołanie MPG123.
Znaczenie komenda mpg123 użycie mpg123 definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć mpg123

Uruchomienie, wykonanie: mpg123 [options] file

Jak działa, co robi: Command-line MP3 player. See mpg321

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie MPG123 zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik M .