komenda troff użycie troff co to jest
Jak użyć TROFF? Definicja w konsoli See groff. Wywołanie TROFF polecenie.
Znaczenie komenda troff użycie troff definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć troff

Uruchomienie, wykonanie: troff

Jak działa, co robi: See groff

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie TROFF zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik T .