komenda zcat użycie zcat co to jest
Jak użyć ZCAT? Definicja w konsoli or compress and write them to standard output. Read standard.
Znaczenie komenda zcat użycie zcat definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć zcat

Uruchomienie, wykonanie: zcat [options] [files]

Jak działa, co robi: Read one or more files that have been compressed with gzip or compress and write them to standard output. Read standard input if no files are specified or if - is specified as one of the files; end input with EOF. zcat is identical to gunzip -c and takes the options described for gzip/gunzip

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie ZCAT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Z .