robi param_ bind co to jest
Jak użyć w PHP Binds a PHP variable to an SQL statement parameter błędy. Zastosowanie bool db2_bind.
Znaczenie robi param_ bind definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji db2_bind_param()

Nazwa funkcji: db2_bind_param()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Binds a PHP variable to an SQL statement parameter
Zastosowanie w programowaniu: bool db2_bind_param ( resource stmt, int parameter-number, string variable-name [, int parameter-type [, int data-type [, int precision [, int scale]]]] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik D .