robi log_ error co to jest
Jak użyć w PHP Send an error message somewhere błędy. Zastosowanie bool error_log ( string message.
Znaczenie robi log_ error definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji error_log()

Nazwa funkcji: error_log()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Send an error message somewhere
Zastosowanie w programowaniu: bool error_log ( string message [, int message_type [, string destination [, string extra_headers]]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik E .