robi co to jest
Jak użyć w PHP Open a new connection to the MaxDB server błędy. Zastosowanie Procedural.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji maxdb_connect()

Nazwa funkcji: maxdb_connect()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Open a new connection to the MaxDB server
Zastosowanie w programowaniu: Procedural styleresource maxdb_connect ( [string host [, string username [, string passwd [, string dbname [, int port [, string socket]]]]]] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .