robi usage_ get_ memory co to jest
Jak użyć w PHP Returns the amount of memory allocated to PHP błędy. Zastosowanie int memory_get.
Znaczenie robi usage_ get_ memory definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji memory_get_usage()

Nazwa funkcji: memory_get_usage()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns the amount of memory allocated to PHP
Zastosowanie w programowaniu: int memory_get_usage ( void )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik M .