robi window_ wrapped_ grid co to jest
Jak użyć w PHP błędy. Zastosowanie void newt_grid_wrapped_window_at ( resource grid, string title.
Znaczenie robi window_ wrapped_ grid definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji newt_grid_wrapped_window_at()

Nazwa funkcji: newt_grid_wrapped_window_at()
Opis i zastosowanie metody/funkcji:
Zastosowanie w programowaniu: void newt_grid_wrapped_window_at ( resource grid, string title, int left, int top )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik N .