robi co to jest
Jak użyć w PHP Returns either the optimal set of columns that uniquelyidentifies a row in the table.
Znaczenie robi definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji odbc_specialcolumns()

Nazwa funkcji: odbc_specialcolumns()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Returns either the optimal set of columns that uniquelyidentifies a row in the table or columns that are automaticallyupdated when any value in the row is updated by a transaction
Zastosowanie w programowaniu: resource odbc_specialcolumns ( resource connection_id, int type, string qualifier, string owner, string table, int scope, int nullable )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik O .