robi array_ fetch co to jest
Jak użyć w PHP Fetch a row as an array błędy. Zastosowanie array pg_fetch_array ( resource result.
Znaczenie robi array_ fetch definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji pg_fetch_array()

Nazwa funkcji: pg_fetch_array()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Fetch a row as an array
Zastosowanie w programowaniu: array pg_fetch_array ( resource result [, int row [, int result_type]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 3 >= 3.0.1, PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .