robi callback_ replace_ preg co to jest
Jak użyć w PHP Perform a regular expression search and replace using a callback błędy. Zastosowanie.
Znaczenie robi callback_ replace_ preg definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji preg_replace_callback()

Nazwa funkcji: preg_replace_callback()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Perform a regular expression search and replace using a callback
Zastosowanie w programowaniu: mixed preg_replace_callback ( mixed pattern, callback callback, mixed subject [, int limit [, int &count]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik P .