robi bind_ socket co to jest
Jak użyć w PHP Binds a name to a socket błędy. Zastosowanie bool socket_bind ( resource socket.
Znaczenie robi bind_ socket definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji socket_bind()

Nazwa funkcji: socket_bind()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Binds a name to a socket
Zastosowanie w programowaniu: bool socket_bind ( resource socket, string address [, int port] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik S .