bdoc repository co to jest
ABAP definicja BDoc Repository. Co znaczy Central storage location for BDoc metadata (type.
Znaczenie bdoc repository definicja.

Czy przydatne?

Definicja BDoc Repository

Co znaczy:

Central storage location for BDoc metadata (type definitions, etc.) on the CRM Server.

Słownik i definicje SAPa na B.