billing co to jest
ABAP definicja billing (IS-U-BI). Co znaczy Function used to bill for the utility services provided.
Znaczenie billing definicja.

Czy przydatne?

Definicja billing (IS-U-BI)

Co znaczy:

Function used to bill for the utility services provided by a utility company.

Słownik i definicje SAPa na B.