line remuneration co to jest
ABAP definicja new remuneration line. Co znaczy Remuneration line that is created as a result of.
Znaczenie line remuneration definicja.

Czy przydatne?

Definicja new remuneration line

Co znaczy:

Remuneration line that is created as a result of the transfer of entitlement or liability.

Słownik i definicje SAPa na N.