paragraph attribute co to jest
ABAP definicja paragraph attribute. Co znaczy format of a paragraph. Paragraph attributes are.
Znaczenie paragraph attribute definicja.

Czy przydatne?

Definicja paragraph attribute

Co znaczy:

A criteria that defines the format of a paragraph.

Paragraph attributes are attributes assigned to a paragraph tag and include:

Font attributes Standard attributes Tabs Outline

Słownik i definicje SAPa na P.