webrfc application co to jest
ABAP definicja WebRFC application. Co znaczy An application based on the WebRFC implementation.
Znaczenie webrfc application definicja.

Czy przydatne?

Definicja WebRFC application

Co znaczy:

An application based on the WebRFC implementation model of the Internet Transaction Server (ITS).

Słownik i definicje SAPa na W.