moduł text_ save co to jest
SAP, moduł funkcyjny SAVE_TEXT. Definicja: To load long text into SAP - function module.
Znaczenie moduł text_ save definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny SAVE_TEXT użycie

Co robi: To load long text into SAP

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na S.