moduł co to jest
SAP, moduł funkcyjny SCROLLING_IN_TABLE. Definicja: If you are coding a module pool and using a.
Znaczenie moduł definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny SCROLLING_IN_TABLE użycie

Co robi: If you are coding a module pool and using a table control, you canuse this function SCROLLING_IN_TABLE to handle any scrolling. (providedby Paul Kjaer)

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na S.