bdxq /abap co to jest
n Transakcja BDXQ w SE38. Wywołanie BDXQ \o w SAPie.
Znaczenie bdxq /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP BDXQ

Wywołanie transakcji, użycie: \nBDXQ
po angielsku: IMG Display of Distribution Groups
po niemiecku: IMG-Anzeige von Verteilungsgruppen
po francusku: Aff. grpes répart. ds Guide implém
po holendersku: IMG-weergave van verdelingsgroepen

Pozostałe transankcje SAP'a na B.