cacs_los_invoke_view /abap co to jest
n Transakcja CACS_LOS_INVOKE_VIEW w SE38. Wywołanie CACS_LOS_INVOKE_VIEW \o w SAPie.
Znaczenie cacs_los_invoke_view /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CACS_LOS_INVOKE_VIEW

Wywołanie transakcji, użycie: \nCACS_LOS_INVOKE_VIEW
po angielsku: Logical Service: Invoke Param. View
po niemiecku: Logical Serv. Invoke Parameter View
po francusku: Service logique : vue param. Invoke
po holendersku: Log. serv. parameterview oproepen

Pozostałe transankcje SAP'a na C.