additional vacation co to jest
ABAP definicja additional vacation for challenged persons. Co znaczy The extra leave entitlement.
Znaczenie additional vacation definicja.

Czy przydatne?

Definicja additional vacation for challenged persons

Co znaczy ADDITIONAL VACATION FOR CHALLENGED PERSONS:

The extra leave entitlement granted in some countries to challenged employees in addition to their standard annual leave.

SAP przykład użycia ADDITIONAL-VACATION-FOR-CHALLENGED-PERSONS pomoc. Jak działa additional-vacation-for-challenged-persons kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Additional-Vacation-For-Challenged-Persons w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji additional-vacation-for-challenged-persons w klasie.

Słownik i definicje SAPa na A.

  • Dodano:
  • Autor: